1
00:02:12,400 --> 00:02:13,700
Omlouvám se...pardon.

2
00:02:13,700 --> 00:02:14,808
Ne, zůstaň.

3
00:02:20,600 --> 00:02:21,800
Jak se jmenuješ?

4
00:02:22,386 --> 00:02:23,800
Andrew Neyman, pane.

5
00:02:24,400 --> 00:02:25,900
V jakém jsi ročníku?

6
00:02:26,100 --> 00:02:27,700
Jsem...v prvním ročníku.

7
00:02:28,070 --> 00:02:29,500
Víš, kdo jsem?

8
00:02:29,880 --> 00:02:30,424
Ano, pane.

9
00:02:31,200 --> 00:02:33,500
Takže víš, že hledám muzikanty?

10
00:02:33,630 --> 00:02:35,200
Ano, pane.

11
00:02:36,000 --> 00:02:38,200
Tak proč jsi přestal hrát?

12
00:02:56,009 --> 00:02:57,907
- Řekl jsem ti, abys začal znovu hrát?
- Promiňte.

13
00:02:58,458 --> 00:03:01,092
Zeptal jsem se tě,
proč jsi přestal hrát a ty

14
00:03:01,117 --> 00:03:03,922
jsi místo odpovědi začal
hrát jako cvičená opice.

15
00:03:04,621 --> 00:03:06,400
-Pro...promiňte.
- Ukaž mi svoje základy.

16
00:03:07,000 --> 00:03:08,200
Ano, pane.

17
00:03:13,500 --> 00:03:15,000
Double-time swing.

18
00:03:17,976 --> 00:03:19,815
Ne, dvojnásobné tempo.

19
00:03:21,000 --> 00:03:22,000
Rychleji.

20
00:03:23,070 --> 00:03:24,135
Rychleji!

21
00:03:41,556 --> 00:03:44,184
Ježišmankote, zapomněl jsem si bundu.

22
00:05:00,570 --> 00:05:01,653
Gumové medvídky?

23
00:05:01,654 --> 00:05:02,831
Dneska ne.

24
00:05:04,217 --> 00:05:05,249
Děkuju.

........