1
00:01:16,304 --> 00:01:19,808
Chcem sa iba zastaviť
a poďakovať ti Pane.

2
00:01:20,141 --> 00:01:21,935
Chcem sa iba zastaviť.

3
00:01:24,896 --> 00:01:26,314
Ďakujem ti Pane!

4
00:01:44,374 --> 00:01:46,751
Vyzerá to, že Manuel sa nám
nejako rozbehol.

5
00:01:47,210 --> 00:01:50,172
No, keď si na korculiach dáš lajnu,
zrovna ťa to nespomalí.

6
00:01:59,389 --> 00:02:01,141
Tamto sú zákazníci.

7
00:02:01,224 --> 00:02:04,144
A teraz, keď medzi vás prídu moje dietky...

8
00:02:04,186 --> 00:02:07,355
môžete prispieť Pánu...

9
00:02:07,439 --> 00:02:11,526
a dostať Jeho požehnanie.
Pán má pre vás požehnanie.

10
00:02:11,610 --> 00:02:14,613
A dnes vám požehná.
Bežte dietky!

11
00:02:14,696 --> 00:02:17,157
Choďte, a prineste požehnanie Pána!

12
00:02:17,199 --> 00:02:19,326
Vyzerá to, že Manuel tu dnes nie je jediný...

13
00:02:19,367 --> 00:02:21,036
kto tu niečo ponúka.

14
00:02:37,552 --> 00:02:42,015
Teraz, teraz, teraz.
Modlime sa za lepší svet!

15
00:02:42,390 --> 00:02:45,143
Modlime sa za spravodlivý svet!

16
00:02:46,728 --> 00:02:49,147
Myslíš že toto je jeho posledná
šanca na spasenie?

17
00:02:54,402 --> 00:02:55,445
Sonny?

18
00:02:57,781 --> 00:03:00,033
Manuel netuší, že ho sledujeme,
je tak?

19
00:03:00,075 --> 00:03:02,327
Jasné že nie.
Vieme ako sa to robí.

20
00:03:04,162 --> 00:03:08,250
Chcem tým povedať,
ak by nás niekto sledoval...

21
00:03:08,959 --> 00:03:10,460
vycítili by sme to?

22
00:03:12,128 --> 00:03:14,631
Myslíš niečo ako šiesty zmysel?

23
00:03:16,216 --> 00:03:17,884
........