1
00:00:00,834 --> 00:00:05,964
<i>Klidně vyznám ti
dnes večer lásku</i>

2
00:00:05,964 --> 00:00:10,719
<i>Ale vím,
že času mám jak mraků</i>

3
00:00:10,719 --> 00:00:15,474
<i>Kam pospícháš?
Nechoď, je moc brzy</i>

4
00:00:15,516 --> 00:00:19,853
<i>Ty jdeš pryč
a já tu roním slzy</i>

5
00:00:19,853 --> 00:00:22,397
- Není to vyvážené.
<i>- K čemu láska</i>

6
00:00:22,397 --> 00:00:25,234
<i>Když jsem tu stále sama?</i>

7
00:00:25,234 --> 00:00:29,821
<i>K čemu láska,
když není shůry dána?</i>

8
00:00:29,821 --> 00:00:31,573
<i>K čemu láska</i>

9
00:00:31,573 --> 00:00:34,243
<i>Když je tak nest...</i>

10
00:00:34,993 --> 00:00:39,831
Musíš zpívat,
jako bys měla zítra umřít.

11
00:00:39,831 --> 00:00:42,334
Dělej, že je tohle naposledy,
kdy zpíváš.

12
00:00:42,334 --> 00:00:43,544
Rozumíš mi?

13
00:00:43,544 --> 00:00:45,921
Odhal v té hudbě svou duši.

14
00:00:47,798 --> 00:00:49,591
Pusť to znovu.

15
00:00:49,591 --> 00:00:54,680
<i>Klidně vyznám ti
dnes večer lásku</i>

16
00:00:54,680 --> 00:00:59,810
<i>Ale vím,
že času mám jak mraků</i>

17
00:00:59,852 --> 00:01:04,356
<i>Kam pospícháš?
Nechoď, je moc brzy</i>

18
00:01:04,439 --> 00:01:08,694
<i>Ty jdeš pryč
a já tu roním slzy</i>

19
00:01:08,694 --> 00:01:10,863
<i>K čemu láska</i>

20
00:01:10,863 --> 00:01:14,199
<i>Když jsem tu stále sama?</i>

21
00:01:14,241 --> 00:01:19,079
<i>K čemu láska,
když není shůry dána?</i>

22
00:01:19,079 --> 00:01:23,458
<i>K čemu láska,
........