1
00:00:05,476 --> 00:00:08,297
Torpédoborec třídy Zumwalt.

2
00:00:08,298 --> 00:00:10,381
To nejlepší z námořnictva

3
00:00:10,383 --> 00:00:12,166
a z firem, které ho budují.

4
00:00:12,168 --> 00:00:14,752
Vy čtyři představujete
další vlnu

5
00:00:14,754 --> 00:00:17,956
amerických obranných firem,

6
00:00:17,958 --> 00:00:21,142
které zlepší život
našeho vojenského personálu

7
00:00:21,144 --> 00:00:23,678
a udrží jej v bezpečí,
aby mohli lépe sloužit

8
00:00:23,680 --> 00:00:24,846
a chránit nás.

9
00:00:24,848 --> 00:00:27,682
Pánové, společně...

10
00:00:27,684 --> 00:00:31,269
jsme budoucností
amerického námořnictva.

11
00:00:33,856 --> 00:00:35,523
Paní ministryně Porterová,

12
00:00:35,525 --> 00:00:37,909
proč je moje logo
menší než Marcovo?

13
00:00:37,911 --> 00:00:40,078
Beringer Marine
přišlo o miliony tun

14
00:00:40,080 --> 00:00:41,579
surové oceli v tomto roce.

15
00:00:41,581 --> 00:00:43,314
United Equinox
vyrábí malé šroubky.

16
00:00:45,118 --> 00:00:47,085
Děláme malé, tenké šrouby,

17
00:00:47,087 --> 00:00:49,754
které vydrží
1,200 'C

18
00:00:49,756 --> 00:00:51,205
teplotu v zátěži.

19
00:00:51,207 --> 00:00:53,508
A vyrábíme jich neskutečné množství.

20
00:01:00,983 --> 00:01:03,518
To je další dramatický vstup, McGee?

21
00:01:03,520 --> 00:01:05,669
Ne tak docela,
paní ministryně.

22
00:01:05,671 --> 00:01:07,438
Síťové zabezpečení zaznamenalo

23
00:01:07,440 --> 00:01:09,557
neautorizovaný elektronický přenos.
........