1
00:00:04,687 --> 00:00:07,355
Myslel jsem si, že mu děláš
vánoční dort.

2
00:00:07,357 --> 00:00:09,491
Kdo ale tvrdí, že ho nemůžeme hezky přivítat?

3
00:00:09,493 --> 00:00:11,693
Mimo jiné, nikde neměli zelenou... hele!

4
00:00:11,695 --> 00:00:12,994
To je čistá košile?

5
00:00:12,996 --> 00:00:14,562
Celkem čistá.

6
00:00:14,564 --> 00:00:16,564
Letí více než 6000 mil,
aby mohl být

7
00:00:16,566 --> 00:00:17,699
na svátky doma, Tommy.

8
00:00:17,701 --> 00:00:19,617
Myslím, že můžeš udělat líp,
než mít docela čistou košili.

9
00:00:19,619 --> 00:00:21,002
Ho, ho, ho!

10
00:00:21,004 --> 00:00:23,404
- Ahoj?
- Oh, můj Bože.

11
00:00:23,406 --> 00:00:24,956
Tati?

12
00:00:24,958 --> 00:00:26,708
Tady je můj chlapák.

13
00:00:26,710 --> 00:00:28,376
Jsi tu dřív.

14
00:00:28,378 --> 00:00:29,878
- Stěžuješ si?
- Ne.

15
00:00:29,880 --> 00:00:31,746
Mamka udělala všechna
tvá oblíbená jídla, tati.

16
00:00:31,748 --> 00:00:34,015
Udělala sekanou a bramborovou kaši

17
00:00:34,017 --> 00:00:36,417
a divný vánoční dort a...
- A tvá malá sestra? Kde je Emma?

18
00:00:36,419 --> 00:00:39,354
Chudinka chtěla tak moc na taťku počkat,

19
00:00:39,356 --> 00:00:41,363
ale kvůli teplotě musela odejít ze školy dřív.

20
00:00:41,388 --> 00:00:42,725
Chudinka.

21
00:00:42,726 --> 00:00:44,926
- Zajdu se na ní podívat.
- Aw.

22
00:00:44,928 --> 00:00:47,195
- Dobře, pomoz mi dát večeři na stůl.
- Dobře.

23
00:00:48,564 --> 00:00:51,098
Ahoj, zlato.
........