1
00:00:21,490 --> 00:00:23,858
Termín dokončení byl včera.

2
00:00:23,860 --> 00:00:26,493
Proč si pořád vytahuju
ethernetové kabely z prdele?

3
00:00:26,495 --> 00:00:29,570
Pracujeme nejrychleji,
jak to v sobotu jde, pane Blancharde.

4
00:00:29,690 --> 00:00:31,148
Ale musí to být i bezpečné.
Je to...

5
00:00:31,268 --> 00:00:34,817
Vydělávání peněz nebylo
nikdy bezpečné. To si zapamatujte.

6
00:00:34,937 --> 00:00:37,254
A jednoho dne
budete dávat chudákům rozkazy vy.

7
00:00:37,374 --> 00:00:38,772
Stojím hned za vámi, pane.

8
00:00:38,774 --> 00:00:41,307
Dneska jsi tu dřív, Jimmy.

9
00:00:41,309 --> 00:00:43,343
No, říkal jste, že chcete
poštu brzy, pane Blancharde,

10
00:00:43,345 --> 00:00:44,611
tak začnu...

11
00:00:44,613 --> 00:00:46,688
svoje kolečko
každý den na tomhle patře.

12
00:00:46,808 --> 00:00:49,901
Až tě přestane bavit roznášet dopisy,
tak mi dej vědět.

13
00:00:50,021 --> 00:00:52,701
Lidi, přesuneme se sem. Pojďte.
Na tuhle stranu.

14
00:00:52,821 --> 00:00:55,320
Jo, to není stejný, lidi.
O téhle barvě jsme mluvili?

15
00:00:55,440 --> 00:00:56,757
Ne, víte co?

16
00:00:56,759 --> 00:00:58,698
Tuhle máme.
Nic s tím neudělám...

17
00:00:58,818 --> 00:01:01,195
- Není to ani rovný.
Nalevo nahoru. - Ano, nahoru...

18
00:01:04,064 --> 00:01:05,965
Týpek je celý Dale Carnegie.

19
00:01:06,619 --> 00:01:10,585
A Carnegie získal přátele a vliv
díky prodeji zbraní kartelu Molina?

20
00:01:11,206 --> 00:01:14,722
Blanchard by tě povýšil
po dvou týdnech utajení v podatelně.

21
00:01:14,842 --> 00:01:17,212
<i>Možná bys měl napsat knihu, G.</i>

22
00:01:17,332 --> 00:01:20,780
........