1
00:00:11,800 --> 00:00:24,200
TARZAN Z RODU OPIC

2
00:00:30,000 --> 00:00:38,200
do cz r.rickie

3
00:02:31,400 --> 00:02:40,400
V ANGLII LÉTA PÁNĚ 1886

Lord Greystoke byl pověřen vládou potlačit....

4
00:02:40,401 --> 00:02:47,900
arabský obchod s otroky
v britské Africe.

5
00:03:14,860 --> 00:03:21,900
-Vy, má drahá?
Nemožné! Byl v té ďivočině...

6
00:03:21,901 --> 00:03:28,200
naprosto bez dozoru. Nemohla
jsem být ani jeho služka.

7
00:03:30,000 --> 00:03:33,700
Odvaha je pouze pro muže, a pak?

8
00:03:36,050 --> 00:03:40,000
Johne, řekni mu, že už půjdu.

9
00:04:01,890 --> 00:04:02,960
KAPITOLA 2
ROK 1907

10
00:04:02,970 --> 00:04:07,900
TARZAN - chlapec.

11
00:04:16,520 --> 00:04:27,880
Nedaleko afrického pobřeží byl
kapitán lodě zabit ve vzpouře...

12
00:05:25,100 --> 00:05:35,270
...a životy pánovi a paní Greystokovým
zachránil námořník jménem Binns.

13
00:05:52,900 --> 00:06:04,500
Potom byli vzbouřenci vyloženi na opuštěném
místě vedle neproniknutelné džungle.

14
00:06:13,820 --> 00:06:26,700
Snažíct se uniknout a připojit se
ke Greystokovým, byl Binns zajat
arabskými otrokáři.

15
00:06:37,260 --> 00:06:50,400
Pouze leopard u dveří slyšel pláč
novorozence, dědice Greystokových.

16
00:07:12,901 --> 00:07:22,490
Když byl dítěti rok,
paní Alice zemřela.

17
00:07:44,300 --> 00:07:51,170
Alice je mrtvá a naše dítě pláče,
protože trpí hladem. Co mohu udělat?

18
00:07:59,620 --> 00:08:13,200
Kerčak, opice, partner Kaly a
náčelník kmene měl záchvat
hněvu nad smrtí svého syna.

19
00:09:24,000 --> 00:09:30,700
A Kala, opice, kojila syna
anglického šlechtice.

20
00:10:08,020 --> 00:10:16,200
Spokojený s Kerčakovým kmenem,
se Tarzanovi ani nezdálo, že by byl
nějak odlišný od opic.

21
........