1
00:00:41,296 --> 00:00:43,262
Dveře. Vpřed.
Vpřed.

2
00:00:51,172 --> 00:00:53,306
Jsem Američanka.

3
00:00:53,308 --> 00:00:55,007
U.S. Navy SEAL. Dostaneme
vás odtud, Sarah.

4
00:01:00,828 --> 00:01:04,828
<font color=#00FF00>NCIS 12x12 - The Enemy Within </font>
<B><font color=#FF8C00>== Překlad: SheriffWhite ==</font>

5
00:01:04,852 --> 00:01:11,352
<B><font color=#FF8C00>== www.edna.cz/ncis | www.ncis.cz ==</font>
<font color=#00FFFF>== NCISSG komando | ncis-fan.sk ==</font>

4
00:01:31,079 --> 00:01:33,212
Po týdenním zotavování se a odpočinku

5
00:01:33,214 --> 00:01:35,314
v německém zdravotním
středisku Landstuhl,

6
00:01:35,316 --> 00:01:38,517
je 28letá sociální pracovnice
Sarah Goode na cestě zpět

7
00:01:39,887 --> 00:01:41,687
Když jsme se ptali, mluvčí
Ministerstva zahraničních věcí

8
00:01:41,689 --> 00:01:43,956
nám neprozradil kam.

9
00:01:43,958 --> 00:01:46,058
Gibbsi, bude ti
překážet host?

10
00:01:46,060 --> 00:01:47,626
Před odletem se bývalá zajatkyně

11
00:01:47,628 --> 00:01:49,362
sešla s velitelem Navy Seal,
který ji zachránil.

12
00:01:49,364 --> 00:01:52,898
Čili po ročním utrpení
šťastný konec.

13
00:01:54,502 --> 00:01:57,036
- Ahoj, Leone.
- Ahoj.

14
00:01:57,038 --> 00:01:59,805
Sarah Goode vezou
do Washingtonu.

15
00:01:59,807 --> 00:02:02,508
Ubytují ji v hotelu.

16
00:02:02,510 --> 00:02:04,043
Henderson z Ministerstva
zahraničních věcí

17
00:02:04,045 --> 00:02:06,112
požádal o její výslech.

18
00:02:06,114 --> 00:02:08,581
Byl bych rád, kdyby ses o to postaral.

19
00:02:08,583 --> 00:02:09,949
Samozřejmě.

20
00:02:09,951 --> 00:02:11,417
Ráno mu zavolám.
........