1
00:00:00,602 --> 00:00:02,011
<i>V předchozích dílech Revenge...</i>

2
00:00:02,031 --> 00:00:04,311
Je tam sejf. Tady je
umístění a klíč.

3
00:00:04,347 --> 00:00:06,981
- Ne!
- Odhoď to!

4
00:00:07,016 --> 00:00:08,782
Když Malcolm zjistí,
že jsi mu zabila dceru...

5
00:00:08,818 --> 00:00:10,818
- To já.
- To je jedno. Pohřbí nás všechny.

6
00:00:10,853 --> 00:00:12,686
Musíme se ujistit,
že to nezjistí.

7
00:00:12,722 --> 00:00:14,488
Daniel tě napadl.
Zastřelila jsi ho.

8
00:00:14,523 --> 00:00:16,657
Až když jsem věděla,
že mě plánuje zabít.

9
00:00:16,692 --> 00:00:18,605
Musela ho zastřelit?
V sebeobraně?

10
00:00:18,623 --> 00:00:21,991
To, co se stalo,
se těžce přijímá nám všem.

11
00:00:22,026 --> 00:00:24,958
- Ale já to nepřijmu.
- Kdyby se tohle nestalo,

12
00:00:24,981 --> 00:00:27,907
- pohřbívali bychom ji.
- Chtěl jsi Victorii zabít?

13
00:00:27,931 --> 00:00:29,699
Můj bratr si našich
tajemství cení.

14
00:00:29,734 --> 00:00:31,734
Udělá cokoliv,
aby je udržel pohřbené.

15
00:00:31,770 --> 00:00:33,935
Našla jsem obálku,
kterou jste hledala.

16
00:00:33,971 --> 00:00:35,206
Zničila bys ji, prosím?

17
00:00:35,230 --> 00:00:37,306
Snažím se najít
agentku Kate Taylorovou.

18
00:00:37,342 --> 00:00:39,208
Pracovala s někým z vašeho týmu?

19
00:00:39,244 --> 00:00:41,177
s Jackem Porterem.
Jak že se to jmenujete?

20
00:00:42,046 --> 00:00:43,579
Malcolm Black.

21
00:01:14,860 --> 00:01:17,708
- Přežije to?
- Co když ne?
........