1
00:00:12,144 --> 00:00:13,515
Stát!

2
00:00:33,917 --> 00:00:37,689
Své peníze a šaty najdeš tamhle.

3
00:00:41,000 --> 00:00:42,132
A korunu.

4
00:00:43,201 --> 00:00:46,840
- Korunu.
- Nemluv, dokud ti neřeknu.

5
00:00:59,141 --> 00:01:02,120
Varuji vás, jsem zoufalý muž.

6
00:01:02,200 --> 00:01:05,032
Pokud budete odporovat,
zabiju vás.

7
00:01:05,689 --> 00:01:09,323
Chci slyšení u vašeho krále
a nemám času nazbyt.

8
00:01:09,403 --> 00:01:10,603
Odlož ten nůž.

9
00:01:12,334 --> 00:01:13,634
Udělej, co říká,

10
00:01:14,973 --> 00:01:16,901
jinak tě na místě zabijeme.

11
00:01:25,091 --> 00:01:28,320
Já vás znám,
patříte ke španělské armádě.

12
00:01:28,400 --> 00:01:30,623
Toto je generál Tariq Alaman.

13
00:01:31,280 --> 00:01:34,640
Bývalý generál,
nyní jsem vlastní zemí pronásledován.

14
00:01:34,720 --> 00:01:38,640
Přišel jsem sem
nabídnout své služby Francii. Věřte mi.

15
00:01:39,534 --> 00:01:42,760
Váš král bude chtít vědět,
co jsem mu přinesl.

16
00:01:52,252 --> 00:01:53,602
Vaše Veličenstvo.

17
00:01:54,631 --> 00:01:55,631
Řekni to.

18
00:01:56,360 --> 00:01:57,360
Řekni to.

19
00:01:59,280 --> 00:02:00,930
Miluji vás, Rocheforte.

20
00:02:01,714 --> 00:02:03,514
Vždy jsem vás milovala.

21
00:02:04,160 --> 00:02:08,674
- Celé ty roky jsem toužila
po vašem návratu. - Ano.

22
00:02:15,583 --> 00:02:16,760
Pohrdám...

23
00:02:18,118 --> 00:02:20,189
Pohrdám králem, mým manželem.

........