1
00:00:00,750 --> 00:00:02,749
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:02,841 --> 00:00:04,054
Něco nám uneslo dítě.

3
00:00:04,095 --> 00:00:06,132
Zabilo to matku.
Roztrhalo jí to hruď.

4
00:00:06,201 --> 00:00:07,759
- Potřebuji tvou pomoc.
- Kde jsi?

5
00:00:07,776 --> 00:00:09,341
- V Mexiku.
- Co se zrovna stalo?

6
00:00:09,377 --> 00:00:10,919
Říká se tomu bilokace.

7
00:00:11,028 --> 00:00:13,449
Schopnost být na dvou
místech zároveň.

8
00:00:13,662 --> 00:00:15,981
- Jak jsi mě našel?
- Naši věřící jsou všude.

9
00:00:16,050 --> 00:00:17,320
Vždycky tě najdeme.

10
00:00:17,443 --> 00:00:19,457
- Čas jít domů.
- Ne!

11
00:00:19,513 --> 00:00:22,011
Jakej druh démona
si jen tak vejde do kostela,

12
00:00:22,056 --> 00:00:24,138
jako by se nechumelilo? Lamaštu.

13
00:00:24,198 --> 00:00:27,641
- Jsou zpátky. - Kdo, paní Lopezová?
- La Brujeria.

14
00:00:27,758 --> 00:00:29,916
Pracuješ pro Brujeria. Proč?

15
00:00:29,972 --> 00:00:32,010
Zjistili, jak prolomit hranice.

16
00:00:32,167 --> 00:00:34,151
Peklo a zem se stanou jedním.

17
00:00:34,191 --> 00:00:37,221
Vsadím se, že tvůj starý
přítel Pazúzu to vidí jinak.

18
00:00:40,322 --> 00:00:43,376
- Co je to?
- Invunche. Nemůžeme jí zdrhnout.

19
00:00:43,467 --> 00:00:47,580
- Vystřelíš z té zbraně a jistojistě nás
napadne. - Ne, Johne. Zaútočí na tebe.

20
00:01:07,682 --> 00:01:10,398
- Je v bezpečí. - Je v pořádku?
- Je v pořádku.

21
00:01:10,620 --> 00:01:12,159
Jděte!

22
00:01:12,749 --> 00:01:15,596
- Honem, hněte s sebou.
- Na.
........