1
00:00:33,541 --> 00:00:36,910
Film byl natočen podle
skutečného příběhu

2
00:00:37,128 --> 00:00:39,915
Phung Thi Le Ly Hayslip
ze vsi Ky La ve Vietnamu.

3
00:00:40,131 --> 00:00:43,547
Počátkem 50.let je Ky La
již téměř 70 let

4
00:00:43,801 --> 00:00:45,960
pod nadvládou Francie,
jako součást

5
00:00:46,179 --> 00:00:48,551
její koloniální
říše v Indočíně.

6
00:00:48,806 --> 00:00:51,760
Francouzští vládci jsou
v Saigonu, Hanoji, Paříži,

7
00:00:51,976 --> 00:00:54,646
ale život v Ky La plyne,
jako již tisíc let

8
00:00:54,854 --> 00:00:57,974
pod ochranou Otce Nebe, Ong Troi,
a Matky Země, Me Dat.

9
00:00:58,191 --> 00:01:01,108
Mezi Nebem a Zemí, Troi va Dat,
jsou lidé,

10
00:01:01,319 --> 00:01:04,569
kteří sklízejí úrodu
a řídí se Budhovým učením.

11
00:01:09,994 --> 00:01:11,951
<i>Před dávnými časy</i>

12
00:01:12,205 --> 00:01:15,455
<i>se jedna mladá žena</i>
<i>vydala do světa</i>

13
00:01:16,250 --> 00:01:18,741
<i>jako její bratři a sestry.</i>

14
00:01:18,962 --> 00:01:20,753
<i>Bojovala ve válkách,</i>

15
00:01:20,964 --> 00:01:22,588
<i>rodila děti,</i>

16
00:01:22,840 --> 00:01:23,883
<i>trpěla</i>

17
00:01:24,050 --> 00:01:26,375
<i>a velice milovala.</i>

18
00:01:34,852 --> 00:01:37,178
<i>Byla jsem šesté dítě rodičů,</i>

19
00:01:37,438 --> 00:01:39,182
<i>Phung Thi Le Ly,</i>

20
00:01:41,609 --> 00:01:46,105
<i>a žila jsem v nejkrásnější</i>
<i>vesnici na zemi.</i>

21
00:01:50,702 --> 00:01:54,746
Nebe a země

22
00:03:13,159 --> 00:03:17,821
<i>Vzpomínám si, jak jsem</i>
<i>s matkou pracovala na poli.</i>
........