1
00:00:00,040 --> 00:00:00,040
25.000

2
00:00:03,720 --> 00:00:06,760
V Príbehu života sme zatiaľ videli,
ako živočíchy prežili

3
00:00:06,800 --> 00:00:09,560
výzvy prvej etapy
svojho života.

4
00:00:23,160 --> 00:00:25,920
Teraz mnoho z nich čelí
obdobiu veľkej zmeny...

5
00:00:28,520 --> 00:00:30,680
..ceste k dospelosti.

6
00:00:32,360 --> 00:00:35,560
času, keď sa musia postaviť
na vlastné nohy,

7
00:00:35,600 --> 00:00:37,320
učiť sa na základe tvrdých skúseností...

8
00:00:39,360 --> 00:00:41,280
..a osvojiť si nové schopnosti.

9
00:01:00,400 --> 00:01:03,400
SKUČANIE VETRA

10
00:01:06,880 --> 00:01:09,720
Začiatok zimy v Arktíde.

11
00:01:13,360 --> 00:01:17,000
Je ťažké predstaviť si
náročnejšie obdobie alebo miesto

12
00:01:17,040 --> 00:01:18,800
k učeniu, ako sa starať sám o seba.

13
00:01:38,800 --> 00:01:44,320
Až dodnes to mali trojmesačné mláďatá
líšky arktickej ľahké.

14
00:01:46,920 --> 00:01:49,160
Rodičia ich kŕmili a ochraňovali,

15
00:01:49,200 --> 00:01:51,000
oni sa spolu hrali.

16
00:01:54,680 --> 00:01:56,800
VRČANIE

17
00:02:03,560 --> 00:02:09,840
No matka sa chystá ich detstvo
náhle ukončiť

18
00:02:09,880 --> 00:02:11,440
a vyhnať ich do divočiny.

19
00:02:25,920 --> 00:02:29,480
Čoskoro bude na zemi potravy
tak málo,

20
00:02:29,520 --> 00:02:32,600
že jej mláďatá majú šancu
vyhnúť sa hladovaniu len tak,

21
00:02:32,640 --> 00:02:36,640
že sa rozdelia a budú čeliť
polročnej zime samostatne.

22
00:02:40,720 --> 00:02:45,520
Aj tak je šanca na prežitie
pre mladé líšky len 1:5.

23
........