1
00:00:00,755 --> 00:00:02,329
<i>V předchozích dílech...</i>

2
00:00:02,330 --> 00:00:04,926
Předpokládám, že mluvím
se svou matkou.

3
00:00:04,927 --> 00:00:06,566
Přišla jsem vyléčit naši rodinu.

4
00:00:06,567 --> 00:00:08,988
Odčiním všechno, co se stalo

5
00:00:08,989 --> 00:00:11,150
a dám vám tak nový život.

6
00:00:11,151 --> 00:00:13,963
Byl bych rád, kdybyste se
proti matce postavili ona,

7
00:00:13,964 --> 00:00:15,946
ale rád se spokojím s jedním.

8
00:00:15,947 --> 00:00:20,183
Nepřestanu, dokud nepřestanou
všichni upíři v New Orleans existovat

9
00:00:20,184 --> 00:00:23,906
a neslituju se s nikým,
kdo bude stát při nich.

10
00:00:23,907 --> 00:00:26,642
Mí vlci. Myslím,
že jsem našla způsob,

11
00:00:26,643 --> 00:00:28,183
jak je osvobodit od čarodějek.

12
00:00:28,687 --> 00:00:31,014
Musím si vzít Jacksona.

13
00:00:33,881 --> 00:00:36,411
Zdravím, matko. Myslím,
že nabízíš obchod.

14
00:00:36,412 --> 00:00:39,685
Tvá krásná duše bude
žít v těle někoho jiného.

15
00:00:41,623 --> 00:00:46,001
Musíš být trochu nervózní.
To se při přeměně stává.

16
00:00:46,017 --> 00:00:47,591
To kouzlo jsem nemohl zastavit.

17
00:00:47,592 --> 00:00:50,710
- Přísaháš, že je v bezpečí?
- V naprostém.

18
00:00:54,065 --> 00:00:56,144
Jsem Rebekah Mikaelsonová!

19
00:00:58,414 --> 00:01:01,547
Ahoj, zlato. Mamka je tu.

20
00:01:03,121 --> 00:01:09,090
<i>Říká se, že láska začíná a končí
u té, která nám dala život.</i>

21
00:01:09,101 --> 00:01:12,975
<i>Před tisícem let nás matka
přeměnila na netvory,</i>

22
00:01:12,976 --> 00:01:16,380
<i>přesto stále tvrdila,
že své děti miluje,</i>

........