1
00:00:04,608 --> 00:00:07,498
MAJOR CRIMES 03/19

2
00:00:14,469 --> 00:00:17,384
Special Master Part Two
(Zvláštní zmocněnec - část 2.)

3
00:00:29,646 --> 00:00:32,375
== přeložila Silcasiles ==

4
00:00:38,853 --> 00:00:41,566
== www.titulky.com ==

5
00:00:55,828 --> 00:00:59,129
- Ta holka.
- Popadněte tu holku!

6
00:01:05,370 --> 00:01:08,044
Dostaňte ji odsud!

7
00:01:15,079 --> 00:01:17,681
- Buzzi!
- Tady zastavit, prosím.

8
00:01:19,839 --> 00:01:22,552
Tomu bych neuvěřil,
kdybych to netočil.

9
00:01:22,587 --> 00:01:24,592
A my bychom se nikdy
nedozvěděli, že to tam bylo.

10
00:01:24,627 --> 00:01:26,911
Ledaže to zamýšlel
jako poslední, co uvidíme,

11
00:01:26,946 --> 00:01:28,898
než se na nás
zhroutí hořící dům.

12
00:01:28,933 --> 00:01:31,374
Jestli Stroh s tímhle
bláznem komunikuje...

13
00:01:31,409 --> 00:01:34,729
tedy, jestli ten Spalovač
věděl, že se blížíme,

14
00:01:34,764 --> 00:01:36,618
možná jsme vlezli do pasti.

15
00:01:36,653 --> 00:01:39,120
Mluvil jsem se sousedem,
který viděl Cutlass, ten Oldsmobil,

16
00:01:39,155 --> 00:01:40,712
před pár dny
na příjezdové cestě,

17
00:01:40,747 --> 00:01:43,162
ale řidiče si nevšiml, madam.

18
00:01:44,696 --> 00:01:47,296
Kde je oběť?

19
00:01:54,906 --> 00:01:57,200
- Příčina smrti?
- Uškrcení.

20
00:01:57,235 --> 00:01:58,590
Rozhodně sexuálně napadená.

21
00:01:58,625 --> 00:02:00,439
A možná máme
použitelný vzorek DNA.

22
00:02:00,474 --> 00:02:01,795
Může nám říct, kdo to je.
........