1
00:00:36,271 --> 00:00:37,769
Okradli nás!

2
00:00:37,941 --> 00:00:38,734
Támhle.

3
00:00:39,327 --> 00:00:41,260
Ten kůň z dynastie Tang. Vidíš?

4
00:00:41,444 --> 00:00:42,477
Byl přímo tady!

5
00:00:42,640 --> 00:00:44,364
Jsi si jistý, žes ho
nepostavil jinam?

6
00:00:44,365 --> 00:00:47,499
Takový narážky odmítám.
Mám paměť jako slon.

7
00:00:47,691 --> 00:00:48,657
Neuvěřitelný.

8
00:00:48,658 --> 00:00:49,526
Který monstrum

9
00:00:49,527 --> 00:00:51,153
by okrádalo starýho,
bezbrannýho člověka?

10
00:00:51,154 --> 00:00:53,021
No, já bych tě
tedy starým nenazýval.

11
00:00:53,022 --> 00:00:54,521
Mě? Ne, já
mluvil o tobě.

12
00:00:55,146 --> 00:00:57,994
Fajn, tak hele, do toho,
dělej, to co vždycky.

13
00:00:57,995 --> 00:00:59,775
Jo, to s tím tvým
"cvičeným postřehem,"

14
00:00:59,776 --> 00:01:00,909
nebo jak tomu říkáš.

15
00:01:01,028 --> 00:01:02,694
Zjisti, kdo nám
ukradl koně!

16
00:01:03,932 --> 00:01:05,085
Nu dobrá.

17
00:01:07,923 --> 00:01:10,324
Je to úzký prostor,
který předpovídá,

18
00:01:10,325 --> 00:01:13,193
že pachatel byl alespoň průměrné
postavy a schopností koordinace.

19
00:01:13,490 --> 00:01:15,423
Z nenarušené vrstvy
prachu soudím,

20
00:01:15,424 --> 00:01:17,424
že podezřelý zvedl koně
přímo nahoru,

21
00:01:17,425 --> 00:01:19,392
což svědčí
o síle a mládí.

22
00:01:19,615 --> 00:01:22,516
Hledáme osobu
........