1
00:00:42,480 --> 00:00:46,680
Thomas... Thomas!

2
00:01:15,500 --> 00:01:22,920
<b>ZABIJÁCI BAŽANTOV</b>

3
00:01:55,600 --> 00:02:00,440
Tým mám na mysli jeho zásluhy
v rámci policajnej reformy,

4
00:02:00,600 --> 00:02:05,520
a obzvlášť reštruktualizáciu oddelenia vrážd.
- Netuším, o čom hovorí.

5
00:02:07,080 --> 00:02:09,840
Nedá sa nespomenúť oddelenie Q,

6
00:02:10,000 --> 00:02:14,520
ktoré už pri svojom prvom prípade
dosiahlo pozoruhodného úspechu.

7
00:02:14,680 --> 00:02:16,680
Jasné, veď to bol ich jediný prípad.

8
00:02:16,840 --> 00:02:20,120
My im proste hovoríme Arab a opilec.

9
00:02:20,280 --> 00:02:23,280
Vtipné. Veľmi vtipné.

10
00:02:26,840 --> 00:02:30,640
Gratulujem, Marcus.
Dobrá práca.

11
00:02:32,160 --> 00:02:34,280
- Preslov!
- Sklapnite.

12
00:02:46,760 --> 00:02:49,840
Kde sakra trčíš?

13
00:02:50,000 --> 00:02:54,560
Tá vražda cyklistky nesedí.
Bola donútená prehltnúť tabletky.

14
00:02:54,720 --> 00:03:00,120
-Carl, tam hore je naša nová asistentka.
- Dobre. A ten prípad Tarnby.

15
00:03:00,280 --> 00:03:04,480
Frank bol naposledy videný 21.,
ale jeho mobil bol od 19. vypnutý.

16
00:03:04,640 --> 00:03:08,520
Okrem hovoru v ten večer.

17
00:03:08,680 --> 00:03:11,800
Chcel by som, aby si ju pozdravil.
Mne sa pozdáva.

18
00:03:12,920 --> 00:03:15,840
A asistentka by sa nám zišla.

19
00:03:16,600 --> 00:03:20,480
To sú naši Šmolkovia?
Vitajte.

20
00:03:20,640 --> 00:03:23,160
Ahoj.

21
00:03:24,000 --> 00:03:25,560
Rose?

22
00:03:25,720 --> 00:03:27,800
Carl, Rose, naša nová asistentka.

23
00:03:27,960 --> 00:03:30,280
........