1
00:00:23,061 --> 00:00:34,484
MLADÝ A NEZKUŠENÝ

2
00:01:27,237 --> 00:01:30,792
- Christine!
- Říkám ti nekřič.

3
00:01:30,793 --> 00:01:32,747
Budu si křičet jak chci.

4
00:01:36,108 --> 00:01:37,937
Proč mě ksakru neposloucháš?

5
00:01:38,066 --> 00:01:40,662
Lhala si, když sis mě brala,

6
00:01:40,663 --> 00:01:42,660
a teď lžeš, aby ses mě zbavila.

7
00:01:42,661 --> 00:01:43,934
Už dost! Vypadni odsud.

8
00:01:44,100 --> 00:01:45,577
To zní velmi pěkně od vlastní ženy.

9
00:01:45,578 --> 00:01:46,616
Nejsem už tvoje žena.

10
00:01:46,617 --> 00:01:49,693
Ale jsi. Mě se jen tak nezbavíš!

11
00:01:49,694 --> 00:01:50,453
No a co?

12
00:01:50,454 --> 00:01:53,649
A nechci tu vidět žádné amanty.

13
00:01:53,650 --> 00:01:54,768
Kam tím směřuješ?

14
00:01:54,769 --> 00:01:57,046
Nelži, viděl jsem ho tu. Sledoval jsem ho...

15
00:01:57,047 --> 00:01:58,405
On není žádný můj...

16
00:01:58,406 --> 00:01:59,520
Lhářko!

17
00:02:00,124 --> 00:02:01,801
Proč mě k čertu neposloucháš?

18
00:02:01,802 --> 00:02:03,029
Protože nejsem žádný idiot.

19
00:02:03,201 --> 00:02:05,438
Opustila
jsi mě před osmi lety kvůli filmu.

20
00:02:05,439 --> 00:02:08,554
Mě, který se kvůli Tobě dřel.

21
00:02:08,555 --> 00:02:11,551
A teď si sem jen vodíš amanty, ty jedna...

22
00:02:11,552 --> 00:02:13,620
Jen to řekni!

23
00:03:31,932 --> 00:03:32,920
Christino!

24
00:04:18,465 --> 00:04:21,932
- Myslíte, že utonula?
- Ne, je to mořská pana. - Ticho!

25
........