1
00:00:00,912 --> 00:00:03,512
Sprengbagger 1010 přišel do kin 30.11.1929
a měl délku 2712 m (asi 132 min).

2
00:00:03,713 --> 00:00:05,313
Brzy byl zkrácen o 45 minut

3
00:00:05,486 --> 00:00:07,627
a opatřen 9 novými mezititulky.
Dochovala se jen tato upravená verze.

4
00:00:07,828 --> 00:00:10,232
Jedna kopie se je uložena
v Bundesarchiv-Filmarchiv, Berlín.

5
00:00:11,826 --> 00:00:15,539
Originální hudba Waltera Gronostaye
se zachovala a je uložena v berlínské

6
00:00:15,740 --> 00:00:19,044
akademii umění. V březnu 2011 byla
rozhlasovým orchestrem Köln provedena

7
00:00:19,245 --> 00:00:21,711
nová nahrávka a následně byla
přiřazena k dochovanému filmu.

8
00:00:27,166 --> 00:00:30,723
Výbušný bagr 1010

9
00:01:11,761 --> 00:01:14,227
Režie a scénář

10
00:01:17,357 --> 00:01:19,612
Hrají:

11
00:03:38,347 --> 00:03:43,835
"Celou noc jsem pracoval
na tom zatraceném bagru."

12
00:04:14,589 --> 00:04:19,744
"Tohle spojení bagru s výbušným
zařízením je jedinečné!"

13
00:04:35,808 --> 00:04:39,619
"Jste strojírenský genius, Hartmanne!"

14
00:04:43,672 --> 00:04:49,543
"Ach... už mám toho
strojírenského pekla dost..."

15
00:05:08,328 --> 00:05:12,939
"Ale vy byste bez toho pekla
nemohl žít!"

16
00:05:25,602 --> 00:05:30,612
"Ne, ne... musím se nadechnout vzduchu,

17
00:05:30,813 --> 00:05:34,719
vidět louky, lesy, cítit přírodu..."

18
00:07:29,530 --> 00:07:35,232
"Promiňte, pane řediteli...
je to velmi důležité!"

19
00:08:10,429 --> 00:08:13,820
"Ať sem ing. Hartmann přijde!"

20
00:09:09,058 --> 00:09:14,904
"S tímto novým bagrem bychom
mohli okamžitě zahájit těžbu

21
00:09:15,105 --> 00:09:17,815
na nových nalezištích uhlí!"

22
00:11:58,964 --> 00:12:01,077
JEDNACÍ SÁL

........