1
00:00:46,199 --> 00:00:49,476
Bairdová! Bairdová!

2
00:00:50,182 --> 00:00:51,485
Bairdová!

3
00:00:53,000 --> 00:00:55,022
- Nedáváš pozor!
- Jsem v pohodě!

4
00:00:55,047 --> 00:00:57,333
- Jonesi, čím se zdržuješ?
- Omlouvám se.

5
00:00:57,334 --> 00:00:59,612
Hádám, že nechcete,
aby nás starověká smrtící past

6
00:00:59,732 --> 00:01:01,478
zasypala tisíci tunami kamene?

7
00:01:01,598 --> 00:01:03,238
Nebo můžu spěchat,
jestli chcete.

8
00:01:03,263 --> 00:01:05,944
Matematická kombinace
je založená na těch hieroglyfech.

9
00:01:06,064 --> 00:01:08,420
- Kolik je základních symbolů?
- Je jich 24!

10
00:01:08,520 --> 00:01:11,525
Staré a nové království? Kde je?

11
00:01:11,526 --> 00:01:14,093
Ezekieli, otoč tím
dvakrát po směru hodin,

12
00:01:14,690 --> 00:01:18,317
a pak se sluneční fáze
rozdělí zlatým řezem,

13
00:01:19,105 --> 00:01:20,706
výška pyramidy...

14
00:01:20,707 --> 00:01:22,414
třikrát proti směru ručiček.

15
00:01:24,577 --> 00:01:26,656
Teď vyřešit ten problém s mumií!

16
00:01:26,756 --> 00:01:28,337
Určitě řekl...

17
00:01:28,437 --> 00:01:30,530
Zpráva říkala,
že se potkáme tady.

18
00:01:30,630 --> 00:01:32,217
O mumiích se nezmínil.

19
00:01:33,228 --> 00:01:36,946
Odstraňte přívěšek a mumie zemřou.

20
00:01:36,970 --> 00:01:39,500
Nezmínil se ani o mumiích,
ani o přívěscích.

21
00:01:39,828 --> 00:01:42,174
Stone, Cassandro, Ezekieli,

22
00:01:42,175 --> 00:01:46,441
já se ve zprávě nezmínil o mumiích
a přívěscích u monolitu Muta?

23
........