1
00:00:33,399 --> 00:00:36,429
- Neviem, či je to správne.
- Ale no ták Laine.

2
00:00:36,499 --> 00:00:37,778
Bude to sranda.

3
00:00:38,102 --> 00:00:40,164
Najprv pravidlá.

4
00:00:40,188 --> 00:00:43,147
Nikdy nemôžeš hrať sama.

5
00:00:43,249 --> 00:00:48,057
Nikdy nemôžeš hrať na cintoríne.
A vždy musíš povedať Dovidenia.

6
00:00:48,081 --> 00:00:52,115
Na začiatok urobíme jeden
okruh pre každého hráča.

7
00:00:52,999 --> 00:00:56,984
Potom povieme:
<i>Srdcia pravdivé, priatelia z nás.</i>

8
00:00:57,457 --> 00:00:59,706
<i>Srdcia pravdivé, priatelia z nás.</i>

9
00:00:59,749 --> 00:01:03,968
- Duchovia, voláme vás.
- Duchovia, voláme vás.

10
00:01:04,499 --> 00:01:06,591
Je tu s nami niekto?

11
00:01:12,207 --> 00:01:13,217
<i>ÁNO</i>

12
00:01:13,707 --> 00:01:17,714
- Debbie, prestaň s tým.
- Ak duch povie že je medzi nami,...

13
00:01:17,990 --> 00:01:20,339
...môžeš ho vidieť cez ukazovátko.

14
00:01:20,582 --> 00:01:24,425
Je to oko na druhú stranu.

15
00:01:27,799 --> 00:01:31,403
Ak je tu niekto s nami, daj nám znamenie.

16
00:01:45,490 --> 00:01:48,821
- Čo to tu robíte?
- Vypadni odtiaľto Sarah!

17
00:01:51,157 --> 00:01:53,497
Ukľudni sa. Je to len hra.

18
00:02:25,832 --> 00:02:28,175
DOVIDENIA

19
00:02:30,407 --> 00:02:31,577
Dovidenia

20
00:03:05,117 --> 00:03:06,117
Laine, ahoj.

21
00:03:06,141 --> 00:03:06,966
Ded.

22
00:03:06,993 --> 00:03:07,916
Kde si?

23
00:03:07,940 --> 00:03:10,012
<i>Som doma...</i>

24
........