1
00:00:01,018 --> 00:00:03,086
<i>V předchozích dílech
The Vampire Diaries:</i>

2
00:00:03,166 --> 00:00:05,426
Jsem dcera Zacha a Gail.
Sarah Salvatorová.

3
00:00:05,506 --> 00:00:06,690
Proč mi nevěříš?

4
00:00:06,770 --> 00:00:10,770
Protože Sarah je na univerzitě Duke,
kde jako hlavní obor studuje umění.

5
00:00:10,850 --> 00:00:13,392
- A teď, kdo sakra jsi?
- Jmenuju se Monique.

6
00:00:13,472 --> 00:00:14,685
Chci vědět všechno.

7
00:00:14,765 --> 00:00:17,729
- Nedělej to. - Ne!
- Dříve nebo později to zjistím.

8
00:00:17,809 --> 00:00:21,355
Moje máma má nádor na mozku,
tak jí prostě dám upíří krev.

9
00:00:21,435 --> 00:00:25,317
Kdyby naše krev léčila rakovinu,
tak už bychom o tom něco slyšeli.

10
00:00:25,629 --> 00:00:28,184
Podle tradic našeho covenu
spojují dvojčata své síly.

11
00:00:28,264 --> 00:00:30,614
- Silnější zvítězí...
- A slabší zemře.

12
00:00:30,694 --> 00:00:34,231
Proč máme umřít, protože naše sestra
nedokáže porazit našeho šíleného bratra?

13
00:00:34,311 --> 00:00:37,187
Spojení je
naše povinnost vůči covenu.

14
00:00:37,267 --> 00:00:41,960
- Toto je antimagická hranice.
- Nasál jsi magii z kouzla poutníků.

15
00:00:42,751 --> 00:00:44,049
Hodně magie.

16
00:00:44,129 --> 00:00:48,051
Nevím,
co jsme nebo co spolu máme být,

17
00:00:48,131 --> 00:00:50,431
- ale chci tě vidět.
- Tak se stav.

18
00:00:51,900 --> 00:00:53,011
Je tu někdo?

19
00:00:53,091 --> 00:00:56,139
Možná jsem nás
zahalil maskovacím kouzlem.

20
00:01:00,871 --> 00:01:05,529
Naši mě v dětství na večeře nebrali
a kuchaři a stolování mě vždy udivovalo.

21
00:01:05,609 --> 00:01:10,627
Táta mě dokonce nechával vařit,
naučil mě dochucovat podle oka.
........