1
00:00:00,069 --> 00:00:01,236
V předchozích dílech jste viděli...

2
00:00:01,588 --> 00:00:03,755
Stovky vašich lidí jsou
vězněni v Mount Weather.

3
00:00:03,757 --> 00:00:08,009
Jejich krev je používána
jako lék. Mí lidé jsou tam taky.

4
00:00:08,010 --> 00:00:10,077
- Proč nám tohle ukazuješ?
- Protože se bojím.

5
00:00:10,079 --> 00:00:12,301
- Čeho?
- Že jste další na řadě.

6
00:00:12,303 --> 00:00:15,284
Harper se neukázala na snídani.
Neviděli jste ji?

7
00:00:15,286 --> 00:00:17,842
Jediný způsob, jak zachránit
naše lidi, je spojit se.

8
00:00:17,844 --> 00:00:19,145
Miluju tě.

9
00:00:19,147 --> 00:00:21,949
Všechno, co jsem udělal...
Záleží jen na tom, že jsi v pořádku.

10
00:00:21,951 --> 00:00:27,719
Přiveďte mi Finna.
Naše příměří započne jeho smrtí.

11
00:00:27,721 --> 00:00:29,838
Ne. Finne!

12
00:00:29,840 --> 00:00:33,478
- Co mu udělají?
- Finn vzal 18 životů.

13
00:00:33,480 --> 00:00:36,107
Bude trpět
bolestí osmnácti smrtí.

14
00:00:37,422 --> 00:00:41,367
Taky tě miluju.

15
00:00:41,369 --> 00:00:44,113
- Budeš v pořádku.
- Děkuju, princezno.

16
00:00:48,546 --> 00:00:50,278
Ne!

17
00:01:35,651 --> 00:01:38,186
Nech mě.

18
00:01:39,456 --> 00:01:43,397
Umučili by ho.
Musela jsem. Já...

19
00:01:43,399 --> 00:01:46,637
- Musela jsem.
- To je v pořádku. Je to dobrý.

20
00:01:46,639 --> 00:01:49,210
- Musela jsem.
- Je to v pořádku.

21
00:01:49,211 --> 00:01:51,875
Co jsem to udělala?

22
00:01:58,715 --> 00:02:01,283
........