1
00:01:16,869 --> 00:01:19,496
Jaké krabice?

2
00:01:19,496 --> 00:01:24,418
Jsou tam moje fotky a negativy.

3
00:01:24,418 --> 00:01:28,172
Protože to bývala moje skříň, Davide, takže...

4
00:01:30,674 --> 00:01:34,511
Proč tu skříň vlastně potřebuješ?
Ona se k tobě stěhuje?

5
00:02:05,709 --> 00:02:08,545
Haló?

6
00:02:09,671 --> 00:02:13,967
Amy, jsi vzhůru?
Už je skoro poledne.

7
00:02:15,344 --> 00:02:20,641
Objednala jsem velké rty od Wanguniho...

8
00:02:20,641 --> 00:02:22,559
toho sochaře...

9
00:02:22,559 --> 00:02:24,645
Do toho nového pokoje. Už to budou 3 měsíce.

10
00:02:24,645 --> 00:02:28,315
Je to skleněná socha od Boba Wanguniho.

11
00:02:28,315 --> 00:02:31,777
Takové ty obří rty,
co Wanguniho proslavily.

12
00:02:31,777 --> 00:02:36,281
Dneska jsem tam volala
a prý to přivezou až za 10 týdnů.

13
00:02:40,994 --> 00:02:43,413
Pořádám večeři...

14
00:02:43,413 --> 00:02:45,666
pro potencionálního klienta a jeho ženu.

15
00:02:45,666 --> 00:02:47,251
Ok.

16
00:02:47,251 --> 00:02:49,586
Budou tady se svým synem přes léto.

17
00:02:51,296 --> 00:02:53,257
Nechci ti říkat, abys nechodila.

18
00:02:55,259 --> 00:02:59,012
-Cože mi nechceš říct?
-Ale nic.

19
00:02:59,012 --> 00:03:01,557
Samozřejmě, že můžeš přijít.
Bydlíš tady.

20
00:03:01,557 --> 00:03:04,351
-Jsem tu jen dočasně.
-Už asi nepoznám rozdíl

21
00:03:04,351 --> 00:03:06,019
mezi dočasně a trvale...

22
00:03:07,771 --> 00:03:13,443
Zlato, potřebuju, aby ses trochu sebrala.

23
00:03:13,443 --> 00:03:17,281
-Co?
-Obleč si něco hezkého.

........