1
00:01:39,000 --> 00:01:45,080
<i>AKADEMIE TAIYO - DĚTSKÝ DOMOV</i>

2
00:02:00,650 --> 00:02:01,820
Kazeo?

3
00:02:02,200 --> 00:02:02,910
Hmm?

4
00:02:05,280 --> 00:02:07,480
Brzy si pro tebe přijdu, ano?

5
00:02:09,990 --> 00:02:11,740
Buď silný.

6
00:02:55,300 --> 00:02:58,963
Uhněte!

7
00:03:01,120 --> 00:03:02,530
Hej, kde je Suzuran?

8
00:03:02,560 --> 00:03:04,100
Nevotravuj.

9
00:03:33,660 --> 00:03:39,488
Má přijít nový kluk. Vyloučili ho
ze střední Takeya kvůli rvačkám.

10
00:03:39,540 --> 00:03:41,930
Prý je to borec.

11
00:03:41,930 --> 00:03:46,434
Borec nebo ne. Otázkou je,
jestli dokáže ovládnout Suzuran.

12
00:03:47,230 --> 00:03:49,330
Ogisu, chceš si to s ním rozdat?

13
00:03:49,330 --> 00:03:51,420
Přesně naopak, tupče.

14
00:03:51,420 --> 00:03:55,440
Dostaneme ho do našeho týmu,
porazíme Goru a jeho rváče

15
00:03:55,441 --> 00:03:57,441
a sjednotíme Suzuran pod nás.

16
00:03:58,240 --> 00:03:59,520
Jak se jmenuje?

17
00:03:59,920 --> 00:04:01,320
Kazeo Kaburagi.

18
00:04:01,750 --> 00:04:03,670
Podle mě si Suzuran podmaní.

19
00:04:04,710 --> 00:04:06,730
Mám takový tušení.

20
00:04:11,330 --> 00:04:14,640
Hej, je Suzuran tudy?

21
00:04:16,880 --> 00:04:17,890
Kdo jsi?

22
00:04:18,120 --> 00:04:19,360
Jsi blízko.

23
00:04:21,150 --> 00:04:22,660
Co si to dovoluješ, hajzle!

24
00:04:24,740 --> 00:04:26,670
Nevysírej se na Suzuran.

25
........