1
00:00:06,687 --> 00:00:10,123
DAKOTA LIL

2
00:01:12,287 --> 00:01:15,040
"Tajná služba Spojených štátov"

3
00:01:16,047 --> 00:01:19,517
Počas dvoch rokov,
od 11 augusta 1897,

4
00:01:19,647 --> 00:01:21,797
archívy Tajnej služby USA,

5
00:01:21,927 --> 00:01:24,077
zbierali materiály o novej
bande psancov.

6
00:01:24,207 --> 00:01:27,040
Známej pod názvom:
"Banda diery v stene".

7
00:01:27,327 --> 00:01:28,919
Títo nežiaduci zločinci operovali

8
00:01:29,047 --> 00:01:31,720
od Kanady po mexické hranice.

9
00:01:31,847 --> 00:01:35,635
Boli nebezpečnejší než Dullen,
Dolfinsovci či bratia Jamesovci.

10
00:01:35,847 --> 00:01:39,556
Avšak žiadny z jej členov nebol
identifikovaný či zatknutý.

11
00:01:40,367 --> 00:01:43,837
Minulý mesiac v rokline Wilcon
vo Wyomingu

12
00:01:44,167 --> 00:01:45,441
urobili záťah.

13
00:02:17,047 --> 00:02:18,036
Stoj!

14
00:02:18,407 --> 00:02:19,726
Kľúč od trezoru!

15
00:02:20,367 --> 00:02:21,561
Nemám.

16
00:02:22,727 --> 00:02:24,683
Ten je v San Lake City.

17
00:02:25,007 --> 00:02:26,725
- Je to pre bezpečnosť.
- Klameš!

18
00:02:26,847 --> 00:02:28,360
Je to pravda, prisahám.

19
00:02:32,807 --> 00:02:34,559
Kde je kľúč?

20
00:02:36,007 --> 00:02:37,326
Kde je?

21
00:02:37,447 --> 00:02:38,800
V kachliach.

22
00:03:11,527 --> 00:03:13,677
Znovu bez stopy zmizli.

23
00:03:14,367 --> 00:03:16,927
Ale tentoraz je záležitosť
v našej kompetencii.

........