1
00:00:00,698 --> 00:00:03,212
KABÁT

2
00:00:03,506 --> 00:00:04,963
Kinematografická manýra podle Gogola
Leningradkino 1926

3
00:00:05,198 --> 00:00:06,802
Scénář
Jurij Tynjanov.

4
00:00:07,016 --> 00:00:09,778
Režiséři
Grigorij Kozintsev, Leonid Trauberg.

5
00:00:10,278 --> 00:00:15,058
Kameramani
Andrej Moskvin, Jevgenij Michajlov

6
00:00:26,222 --> 00:00:28,161
Hrají
Bašmačkin - Andrej Kostričkin

7
00:00:28,362 --> 00:00:30,165
Dívka - Antonina Jeremejeva

8
00:00:30,366 --> 00:00:32,225
Bezvýznamná osoba - Aleksej Kapler

9
00:00:33,726 --> 00:00:35,076
1. část

10
00:00:35,276 --> 00:00:38,577
Není nic lepšího, než Něvský
Prospekt, v Petrohradu určitě ne.

11
00:00:41,896 --> 00:00:43,070
Akakij Akakijevič Bašmačkin,

12
00:00:43,271 --> 00:00:45,990
úředník, o němž nelze říci,
že by byl něčím pozoruhodný.

13
00:00:50,237 --> 00:00:52,189
NĚMECKÁ KAVÁRNA

14
00:01:35,764 --> 00:01:38,774
Jaké podivné charaktery
lze na Prospektu potkat!

15
00:01:38,975 --> 00:01:41,737
Jsou mezi nimi také podvodníci!

16
00:03:29,280 --> 00:03:33,337
Mladý úředník,
pronásledující dívku,

17
00:03:33,538 --> 00:03:37,302
je člověk bezvýznamný,
ale impulzivní.

18
00:04:24,934 --> 00:04:27,943
BYT CIZINCE IVANA FEDOROVA

19
00:05:14,973 --> 00:05:17,900
Bohatý Petr Petrovič Pticyn
přijíždí do Petrohradu,

20
00:05:18,101 --> 00:05:20,589
aby vyřídil
jednu starou záležitost.

21
00:05:32,724 --> 00:05:36,934
Osoba, která má kontakt
na někoho z úřadu, je zde.

22
00:05:37,235 --> 00:05:40,143
Vaše věc
........