1
00:01:11,608 --> 00:01:15,144
KAŠPÁREK

2
00:03:25,951 --> 00:03:28,572
To nám to pěkně začíná.

3
00:04:38,899 --> 00:04:43,110
Je krásný, ale špatně zarámovaný.
Vám se líbí?

4
00:04:44,738 --> 00:04:52,650
Odmyslím- li si poplatnost době, takováhle
pařížská rána mají přece jen něco do sebe.

5
00:04:53,289 --> 00:04:57,417
- Pán je znalec?
- Samozřejmě, jinak bych tu nebyl.

6
00:04:57,627 --> 00:05:00,877
- Máte zbraň?
- Ale prosím vás, jste pojištěná?

7
00:05:01,130 --> 00:05:02,293
Samozřejmě.

8
00:05:03,090 --> 00:05:07,384
Dejte mi laskavě adresu vaší pojišťovny,
abych ji nemusel hledat.

9
00:05:07,845 --> 00:05:12,174
Čím dřív budu odměněn,
tím dřív se vám obraz vrátí.

10
00:05:12,265 --> 00:05:16,808
- Pojišťovna Loyds, Boulevard, Capucines.
- Výborně, tam mě znají.

11
00:05:17,020 --> 00:05:21,516
- Ale já vás neznám.
- To je pravda, zapomínám, co se sluší.

12
00:05:21,650 --> 00:05:27,191
Alexandre de Valombreuse.
Madam, jak příznivý je mi osud.

13
00:05:27,614 --> 00:05:31,398
Nemívám pokaždé štěstí,
na tak libá setkání.

14
00:05:32,078 --> 00:05:38,495
Na oplátku bych se vám ráda svěřila,
že všichni lupiči nejsou takhle zdvořilí.

15
00:05:38,626 --> 00:05:43,334
Pane de Valombreuse, doprovodil byste mě
do mého pokoje?

16
00:05:43,463 --> 00:05:48,625
- Sama se potmě někdy bojím.
- Také jsem se bál tmy jako malý chlapec.

17
00:05:48,970 --> 00:05:59,682
A v našem rodinném sídle uprostřed hvozdů,
jsem poskakoval a rozpočítával stromy.

18
00:06:00,857 --> 00:06:07,060
- Alexanre, hoď mě na postel a říkej mi Iréne.
- Vzpamatujte se, nešálí vás kouzlo noci?

19
00:06:07,154 --> 00:06:12,576
- Svaž mi ruce, budu tvoje děvka.
- Velmi rád, ale nemáme už tolik času.

20
00:06:12,660 --> 00:06:17,203
- Pojď, pojď, služebná přijde až v 9.
- A co váš manžel?

21
00:06:17,290 --> 00:06:21,157
- Ve Strasbourgu, v radě Evropy.
........