1
00:00:55,039 --> 00:00:58,039
Titulky: Ra-est

2
00:01:00,040 --> 00:01:04,200
Když zavřu oči
a čas se zastaví

3
00:01:04,320 --> 00:01:06,800
jsem zase tou malou holkou.

4
00:01:08,720 --> 00:01:11,440
co stojí před zrcadlem.

5
00:01:11,560 --> 00:01:16,480
Ale když je otevřu, čas se opět rozběhne.
Jak léta míjela

6
00:01:16,600 --> 00:01:20,920
ztratila jsem nad tím kontrolu
a dál klopýtala životem.

7
00:01:21,040 --> 00:01:25,840
Tolik lidí za tu dobu zmizelo.

8
00:01:25,960 --> 00:01:28,520
Ti, kteří jsou postupně zapomínání

9
00:01:28,640 --> 00:01:32,360
dokonce i ti, na které se pamatovalo.

10
00:01:33,480 --> 00:01:37,280
S Laustem jsme si stále
psali za Peterovými zády.

11
00:01:37,400 --> 00:01:42,240
Ještě dnes za to cítím vinu

12
00:01:42,360 --> 00:01:45,240
kterou si jednoho dne vezmu
s sebou do hrobu.

13
00:01:46,880 --> 00:01:51,640
Všechny ty promarněné životy.
A celý ten čas.

14
00:01:51,760 --> 00:01:56,920
Toho roku zavedli
politikové zemi do války.

15
00:01:57,040 --> 00:02:00,240
To nás všechny jen nadchlo.

16
00:02:02,160 --> 00:02:08,040
Stejně jako všichni mladí lidé
minulých i budoucích generací

17
00:02:08,160 --> 00:02:11,520
jsme si mysleli, že jsme nesmrtelní.

18
00:02:11,640 --> 00:02:15,160
Usmívali jsme se, když nám
smrt podávala ruce

19
00:02:15,280 --> 00:02:20,960
a následovali jsme ji do pekel
za zvuků hudby.

20
00:02:21,080 --> 00:02:25,520
Když jsem odcházel,
když jsem odcházel

21
00:02:25,640 --> 00:02:29,720
Má holka chtěla taky,
jo, má holka chtěla taky.

22
00:02:30,440 --> 00:02:34,440
Nemůžeš jít se mnou.
Mířím do války.
........