1
00:00:00,849 --> 00:00:02,064
Nuž..

2
00:00:02,064 --> 00:00:04,704
naša čata tam musela stráviť štyri dni.

3
00:00:04,704 --> 00:00:07,636
Bez prídelov, pomaly sa z nás stávali vandali,

4
00:00:07,636 --> 00:00:12,315
každý bol na smrť vydesený okrem tu kapitána,
ktorý bol pokojný ako angličan.

5
00:00:12,315 --> 00:00:13,389
Naozaj?

6
00:00:13,389 --> 00:00:19,258
Bomby padali všade naokolo a ja som bol
zbrusu nový poručík, dorazil som z West Pointu

7
00:00:19,258 --> 00:00:21,551
a nevedel som sa rozhodnúť
čo je viac mužné

8
00:00:21,551 --> 00:00:23,686
rozplakať sa alebo pomočiť.

9
00:00:26,009 --> 00:00:29,746
A tu ná sa kapitán postaví,
strely lietajú naokolo

10
00:00:29,746 --> 00:00:33,064
a príde až ku mne,
pokojný akoby nič,

11
00:00:33,064 --> 00:00:35,572
a ponúkne mi svoju ploskačku.

12
00:00:36,144 --> 00:00:38,032
Bola naplnená ginom a martini.

13
00:00:39,434 --> 00:00:41,351
Volal to ploskíni.

14
00:00:43,107 --> 00:00:45,470
- Hádaj prečo..
- Nie, pochopil som.

15
00:00:46,453 --> 00:00:48,523
Viete, nikdy nerozprával o vojne.

16
00:00:48,523 --> 00:00:51,011
Som prekvapený, že si vôbec pamätá
nejakú vojnu.

17
00:00:51,660 --> 00:00:52,879
Ploskíni.

18
00:00:54,484 --> 00:00:56,846
Ó, môj bože, to je naozaj ohromujúce.

19
00:00:56,846 --> 00:00:57,842
Čo ste urobili ?

20
00:00:57,842 --> 00:01:00,583
Nuž odpochodovala som do oddelenia s porcelánom

21
00:01:00,583 --> 00:01:02,507
ukázala som im polievkovu misu a povedala som:

22
00:01:02,507 --> 00:01:07,356
"pozrite sa mi do očí a povedzte mi,
že tá glazúra nezačala pukať "

23
00:01:07,948 --> 00:01:09,206
Dobre ste urobili.

........