1
00:00:09,337 --> 00:00:16,300
Viděl jsem smrt. Viděl jsem umírat
přátele, moje vojáky.

2
00:00:16,510 --> 00:00:22,928
A netrvá to dlouho,
pár dnů

3
00:00:23,142 --> 00:00:26,392
a člověk se dramaticky změní.

4
00:00:26,646 --> 00:00:30,394
Měli jsme hlad, nebylo dost
munice, byla zima,

5
00:00:30,650 --> 00:00:35,691
chyběly šaty. Nesměli jsme rozdělat
oheň, něco by nám spadlo na hlavu.

6
00:00:35,947 --> 00:00:39,446
Kam jste se podívali,
tam leželi mrtví,

7
00:00:39,659 --> 00:00:42,778
všude leželi mrtví vojáci
naši, jejich.

8
00:00:42,995 --> 00:00:48,072
A taky civilisté vedle
mrtvých zvířat.

9
00:00:48,334 --> 00:00:50,623
Smrt byla všude.

10
00:00:50,878 --> 00:00:56,169
Když se přátelé cítili špatně,
nedalo se o ně pořádně

11
00:00:56,384 --> 00:01:01,010
postarat tak jak by bylo potřeba.

12
00:01:01,264 --> 00:01:07,384
A zvlášť pod palbou nebo za pochodu
v nějaké akci...

13
00:01:08,646 --> 00:01:12,015
Snášel jsem to celkem dobře,

14
00:01:12,275 --> 00:01:17,815
ale až potom jsem měl
potíže po celý život.

15
00:01:18,030 --> 00:01:23,819
Protože se mi to
všechno vracelo.

16
00:01:24,036 --> 00:01:27,405
Na to se nedá zapomenout.

17
00:03:44,802 --> 00:03:50,389
BRATRSTVO NEOHROŽENÝCH

18
00:03:54,186 --> 00:04:01,019
Část sedmá
BOD ZLOMU

19
00:04:04,030 --> 00:04:09,534
2. ledna 1945
Ardenský les, Belgie

20
00:04:11,204 --> 00:04:12,781
<i>Udrželi jsme Bastogne.</i>

21
00:04:12,997 --> 00:04:17,410
<i>A pak zase zavolali rotu E,</i>
<i>aby pomohla vyhnat Němce z výběžku.</i>

22
00:04:17,668 --> 00:04:20,918
........