1
00:00:11,011 --> 00:00:14,606
N.D.W.
DIAPHANA

2
00:00:41,608 --> 00:00:44,168
Yun Junghee

3
00:00:49,382 --> 00:00:52,681
LEE David KIM Hira

4
00:01:11,137 --> 00:01:14,038
Kameraman /
KIM Hyunseok

5
00:01:17,610 --> 00:01:21,137
Výroba /
SIHN Jeomhui

6
00:01:24,684 --> 00:01:27,778
Strih/ KIM Hyun

7
00:01:31,791 --> 00:01:34,760
Zvuk /
LEE Seungchul

8
00:01:44,370 --> 00:01:46,668
Koproducent / LEE Dongha

9
00:01:51,411 --> 00:01:54,175
Koproducenti /
Youm TaesoonCHOl Seongmin

10
00:01:58,284 --> 00:02:01,082
Výkonní producenti /
Michel Saint-Jean JUNG MyungsooLEE Seungho

11
00:02:05,492 --> 00:02:08,586
Výroba / LEE Joondong

12
00:03:14,160 --> 00:03:20,998
POETRY
Poézia

13
00:03:29,342 --> 00:03:33,438
Scenár a réžia /
LEE Changdong

14
00:03:41,387 --> 00:03:46,017
Stále sa mi zdá, že je môj syn nažive.

15
00:04:25,398 --> 00:04:27,457
- Pani YANG MiJa.
- Tu.

16
00:04:27,634 --> 00:04:28,692
Tadiaľto.

17
00:04:44,484 --> 00:04:45,974
Čo vás trápi?

18
00:04:46,653 --> 00:04:48,018
Moja ruka.

19
00:04:48,921 --> 00:04:51,549
Pichá ma v pravej ruke.

20
00:04:58,097 --> 00:04:59,496
Bolí to tu?

21
00:04:59,599 --> 00:05:02,693
Nie, nebolí to,
jednoducho len pichá ...

22
00:05:02,802 --> 00:05:05,066
Rovnako ako ...

23
00:05:05,672 --> 00:05:07,867
........