1
00:00:34,400 --> 00:00:37,800
(P.Leider) Problém amerického maliarstva
predstavuje problém témy diela.

2
00:00:38,300 --> 00:00:42,100
Maliarstvo sa neustále zamotávalo
do nezrovnalostí samotnej Ameriky.

3
00:00:42,800 --> 00:00:46,500
Vytvárali sme svoje portréty, hoci
sme netušili, kým sme vlastne boli.

4
00:00:47,000 --> 00:00:50,300
Skúšali sme hľadať Boha v krajinách,
ktoré sme ničili

5
00:00:50,800 --> 00:00:52,800
tak rýchlo ako sme ich
vedeli namaľovať.

6
00:00:53,400 --> 00:00:56,400
Maľovali sme Indiánov tak rýchlo,
ako sme ich vedeli zabíjať.

7
00:00:56,700 --> 00:00:59,800
A počas najväčšieho technologického
pokroku v histórii,

8
00:00:59,800 --> 00:01:04,200
sme seba maľovali ako
dedinských fidlikantov.

9
00:01:05,000 --> 00:01:07,300
V čase, keď sme sa stali
sociálnymi realistami,

10
00:01:07,500 --> 00:01:11,500
sme si boli vedomý, že americké témy
nepovedú k skvelému národnému umeniu.

11
00:01:11,800 --> 00:01:15,900
Nielen kvôli tomu, že tieto témy
boli beznádejne nepôvodné,

12
00:01:16,100 --> 00:01:20,300
ale naviac použité formy sa
stali beznádejne neplatnými.

13
00:01:21,200 --> 00:01:23,800
Oproti sústavnému útoku

14
00:01:24,000 --> 00:01:28,100
diel Mondriana a Picassa,
sme mali iba umenie polovičnej pravdy,

15
00:01:28,500 --> 00:01:30,400
postrádajúce akúkoľvek presvedčivosť.

16
00:01:30,600 --> 00:01:33,200
Najlepší umelci sa odovzdávali,

17
00:01:33,200 --> 00:01:35,200
miesto toho, aby vznášali protesty.

18
00:01:36,000 --> 00:01:38,100
A práve v tomto okamihu,

19
00:01:38,100 --> 00:01:41,500
keď sme konečne opustili beznádejnú
povinnosť vytvoriť národné umenie,

20
00:01:41,700 --> 00:01:45,000
sme prvýkrát uspeli práve
v jeho vytvorení.

21
00:01:45,000 --> 00:01:47,700
Vyriešením problému maliarstva
vynúteného

........