1
00:00:01,400 --> 00:00:02,767
<i>Minule jste viděli:</i>

2
00:00:02,835 --> 00:00:05,337
Všichni k zemi! Hned!

3
00:00:10,876 --> 00:00:13,678
Co říkáte, příteli?
Není čas ten dům prodat?

4
00:00:13,746 --> 00:00:15,413
Je, ale ne vám.

5
00:00:15,481 --> 00:00:17,882
Když si to rozmyslíte,
bude lehké mě najít.

6
00:00:17,950 --> 00:00:21,169
Kdybych se dostal k penězům,
odjela bys se mnou?

7
00:00:21,194 --> 00:00:26,375
O tomhle se nechci bavit. Kolik
peněz čekáš, že si vyděláš, Boyde?

8
00:00:28,360 --> 00:00:30,461
Jsou to nějaké dokumenty a smlouvy.

9
00:00:30,529 --> 00:00:32,897
- Kde jsou peníze?
- Vzali jsme špatnou schránku.

10
00:00:32,965 --> 00:00:34,565
Ne, vzali jsme správnou.

11
00:00:34,633 --> 00:00:39,021
Jenom chci zpátky, Boyde.
Chci, abys mi zase věřil.

12
00:00:40,472 --> 00:00:45,307
- Myslíš, že to byl práskač?
- Už jsem mu nemohl věřit.

13
00:00:45,332 --> 00:00:49,147
- Mluvím o té bance, kterou Boyd dneska vykradl.
- O tom slyším prvně.

14
00:00:49,214 --> 00:00:51,983
- Vážně mi tohle budeš tvrdit?
- Je to pravda.

15
00:00:52,051 --> 00:00:57,664
Pokud o ničem nevíš, seš nám k
ničemu a půjdeš zpátky do vězení.

16
00:01:32,891 --> 00:01:36,627
Avo, uklidni se,
jsem tu jenom já.

17
00:01:36,695 --> 00:01:38,803
Co tu pohledáváš?

18
00:01:38,828 --> 00:01:44,135
Nemohl jsem spát, tak jsem
si řekl, že dokončím to zábradlí,

19
00:01:44,203 --> 00:01:45,770
ale nenašel
jsem žádnou barvu.

20
00:01:45,838 --> 00:01:48,106
Dewey mi ji sem
měl přinést.

21
00:01:48,173 --> 00:01:51,976
- Nevidělas ho tu někde?
- Deweyho? Ne.

22
........