1
00:00:04,087 --> 00:00:05,730
Tak jo, jdeme pryč.
Zatím ahoj.

2
00:00:05,857 --> 00:00:07,521
Ještě než odejdete,

3
00:00:07,523 --> 00:00:09,719
můžete mi pomoci otestovat
tato protihluková sluchátka?

4
00:00:09,728 --> 00:00:10,892
Jo, jasně.

5
00:00:13,534 --> 00:00:14,744
Můžete.

6
00:00:14,770 --> 00:00:17,865
Haló! Slyšíš mě?

7
00:00:20,737 --> 00:00:24,505
Sheldone, neměnil jsem
filtr v konvici už dva roky.

8
00:00:26,973 --> 00:00:31,212
Bernadette ti říká
panenská pina colada.

9
00:00:34,366 --> 00:00:38,352
Tvůj autogram od George Lucase
je ve skutečnosti můj podpis.

10
00:00:40,490 --> 00:00:43,491
Jednou jsem byla moc líná
jít přes chodbu,

11
00:00:43,493 --> 00:00:45,226
tak jsem použila tvůj
kartáček na zuby.

12
00:00:47,815 --> 00:00:49,430
Jo a jednou,
když jsi spal,

13
00:00:49,432 --> 00:00:50,980
Amy si sundala...

14
00:00:51,000 --> 00:00:53,300
A proto jsi ten nejlepší
spolubydlící na světě.

15
00:00:56,263 --> 00:00:58,372
Teď je mi líto,
že jsem to neslyšel.

16
00:00:59,290 --> 00:01:00,841
Na co vůbec máš
ty sluchátka?

17
00:01:00,843 --> 00:01:02,410
Už se celé měsíce snažím

18
00:01:02,412 --> 00:01:04,645
přijít s teorií temné hmoty,

19
00:01:04,647 --> 00:01:06,313
při níž se protony
nerozpadají.

20
00:01:06,315 --> 00:01:08,015
Doufal jsem,
že ji konečně zdolám,

21
00:01:08,017 --> 00:01:10,017
když optimalizuji
své pracovní prostředí.

22
00:01:10,019 --> 00:01:14,655
........