1
00:00:01,050 --> 00:00:02,578
<i>V předchozích dílech:</i>

2
00:00:02,658 --> 00:00:05,145
- Jak jsme zemřely, matko?
- Udusila vás.

3
00:00:05,225 --> 00:00:06,980
Udělej Claude to, co ona nám.

4
00:00:07,060 --> 00:00:10,083
Když to neuděláš, uděláme to
my a ona bude trpět.

5
00:00:10,163 --> 00:00:12,098
- Odpusť mi.
- Celá hoříš.

6
00:00:14,601 --> 00:00:16,290
Cejch tří jezdců temnoty.

7
00:00:16,370 --> 00:00:19,960
Abych věděl, že když budou chtít,
mohou mě vysvléct a udělat ze mě démona.

8
00:00:20,040 --> 00:00:22,236
- Antoine.
- Bratříčku.

9
00:00:22,316 --> 00:00:26,262
Tvé zprávy jsou stále kratší
a je jich méně. Pročpak?

10
00:00:26,342 --> 00:00:29,175
<i>Vím, že jsem pro dobro Francie
souhlasil se sňatkem s Claude,</i>

11
00:00:29,255 --> 00:00:32,599
<i>ale uvědomil jsem si, že nemohu.
Zamiloval jsem se do královny.</i>

12
00:00:33,126 --> 00:00:37,195
- Viníš mě z toho, co se stalo.
- Měli bychom žít odděleně.

13
00:00:38,797 --> 00:00:41,921
Všechny je na dvoře pověste,
ať ostatní vidí,

14
00:00:42,001 --> 00:00:44,651
jaký osud čeká ty,
co proti nám povstanou.

15
00:01:04,021 --> 00:01:06,278
Nemůžu přestat
myslet na tvou sestru.

16
00:01:06,358 --> 00:01:10,181
- Kenno... - Vím, že jí nebylo
dobře a jen jsi ji nesl do komnaty.

17
00:01:10,261 --> 00:01:13,597
- Nevím, proč na to pořád
tak myslím. - Tak to nedělej.

18
00:01:17,268 --> 00:01:22,006
Jenže Claude je
tak hezká a dobrodružná.

19
00:01:22,240 --> 00:01:26,197
- Držel jsi ji v náručí...
- Kenno, prosím, teď ne.

20
00:01:26,277 --> 00:01:29,881
Je ode mě hloupé, že žárlím.
Je to tvá sestra.

21
00:01:31,916 --> 00:01:33,838
- Nevlastní sestra.
........