1
00:01:12,707 --> 00:01:16,307
www.edna.cz/game-of-thrones
www.icefire.cz

2
00:01:18,107 --> 00:01:22,106
Překlad
lord Hlawoun z Pilsnerfellu

3
00:01:22,107 --> 00:01:26,106
Překlad
lady Katherine z Apple's Landing

4
00:01:26,107 --> 00:01:30,107
Překlad
ser bechr05 z Nachodbergu

5
00:01:31,007 --> 00:01:34,607
Časování: badboy.majkl
Korekce:

6
00:01:42,907 --> 00:01:48,107
HRA O TRŮNY
S04 E03 Rozbíječka okovů

7
00:01:58,519 --> 00:02:01,255
Byl jsi to ty!

8
00:02:01,285 --> 00:02:04,007
- Musíme jít.
- Chopte se ho!

9
00:02:07,253 --> 00:02:08,230
Kde je jeho žena?

10
00:02:09,823 --> 00:02:10,747
Kde je Sansa?

11
00:02:10,777 --> 00:02:13,227
Najděte ji.
Uzavřete městské brány.

12
00:02:13,257 --> 00:02:15,037
Obsaďte každou loď v přístavu.

13
00:02:16,802 --> 00:02:19,393
- Kde je?!
- Nikdo nesmí opustit hlavní město!

14
00:02:19,747 --> 00:02:20,508
Nikdo!

15
00:02:49,684 --> 00:02:51,728
- Nastup.
- Kam plujeme?

16
00:02:51,758 --> 00:02:53,235
Do bezpečí.

17
00:03:38,931 --> 00:03:40,407
Vylez nahoru, má paní.

18
00:03:43,593 --> 00:03:44,843
Zvládneš to.

19
00:03:44,873 --> 00:03:46,585
Jsi silnější, než myslíš.

20
00:04:05,984 --> 00:04:07,688
- Lorde Baeliši?
- Petyre.

21
00:04:08,563 --> 00:04:10,093
Jsi zraněná, má paní?

22
00:04:10,345 --> 00:04:11,074
Dobře.

23
........