1
00:00:53,303 --> 00:00:57,974
<i>BROTHERHOOD OF BLADES</i>

2
00:01:00,185 --> 00:01:01,686
<i>Roku 1620 Wei Zhongxian,</i>

3
00:01:01,686 --> 00:01:04,314
<i>hlavní eunuch a
vůdce císařských zabijáků,</i>

4
00:01:04,314 --> 00:01:06,650
<i>sloužil na císařském dvoře již 8. rok.</i>

5
00:01:07,150 --> 00:01:09,778
<i>V té době 7 z 10 soudních úředníků</i>

6
00:01:09,778 --> 00:01:12,906
<i>byli Weiovi následovníci,
známí jako Eunuchův klan.</i>

7
00:01:14,032 --> 00:01:16,451
<i>Když císař Chongzhen
nastoupil na trůn,</i>

8
00:01:16,451 --> 00:01:20,038
<i>zbavil Weie jeho funkcí a poslal
ho do vzdálené výspy Fengyangu.</i>

9
00:01:20,413 --> 00:01:22,832
<i>Ačkoli Wei odešel, jeho Klan zůstal.</i>

10
00:01:22,916 --> 00:01:26,378
<i>Chongzhen přikázal
každého člena Klanu zatknout.</i>

11
00:01:27,379 --> 00:01:29,464
Je strašná zima, mistře Ma.

12
00:01:29,547 --> 00:01:31,383
Miska nudlí by nás zahřála,

13
00:01:31,383 --> 00:01:32,592
ne?

14
00:01:32,592 --> 00:01:34,219
Nudle?

15
00:01:35,011 --> 00:01:36,388
V tuhle hodinu

16
00:01:36,680 --> 00:01:38,807
jsou venku kromě ponocných

17
00:01:38,848 --> 00:01:40,517
jen dva druhy lidí.

18
00:01:40,517 --> 00:01:42,268
My,

19
00:01:42,936 --> 00:01:44,562
kteří jsme měli smůlu,

20
00:01:44,562 --> 00:01:46,314
že nás poslali na hlídku.

21
00:01:48,108 --> 00:01:49,526
A pak...

22
00:01:51,736 --> 00:01:53,279
Co jste zahlédl?

23
00:01:57,826 --> 00:01:59,786
Vylezte.

24
00:02:09,879 --> 00:02:11,506
Císařští zabijáci!
........