1
00:00:00,332 --> 00:00:03,132
WOLF HALL
1x02 - Entirely Beloved

2
00:00:03,238 --> 00:00:07,038
Překlad: Lucifrid, LuAn
Korekce: KevSpa, Umpalumpa3

3
00:00:07,153 --> 00:00:09,500
www.edna.cz/wolf-hall

4
00:00:10,725 --> 00:00:14,065
Prosinec 1529.
Kardinál se uchýlil do Esheru.

5
00:00:14,163 --> 00:00:18,603
Anna Boyenová a její strýc,
vévoda z Norfolku, si přejí, aby zmizel,

6
00:00:18,747 --> 00:00:22,729
vydal se na sever, daleko od krále.

7
00:00:23,640 --> 00:00:27,680
Thomas Cromwell, Wolseyho věrný,
prozatím zůstává v Londýně

8
00:00:27,827 --> 00:00:31,723
a snaží se o znovudosazení
Wolseyho do funkce.

9
00:01:08,761 --> 00:01:10,301
Děkuji.

10
00:01:11,747 --> 00:01:14,217
O kardinálovi se bavit nemohu.

11
00:01:14,282 --> 00:01:17,784
- Vaše Veličenstvo...
- Ne. Copak to nechápete?

12
00:01:18,185 --> 00:01:20,385
Nemohu se o něm bavit.

13
00:01:25,698 --> 00:01:27,338
Znovu zpátky?

14
00:01:28,367 --> 00:01:29,717
Stephene.

15
00:01:29,783 --> 00:01:31,453
Čekal jste dlouho?

16
00:01:31,549 --> 00:01:34,259
Měl jsem dojem,
že mám slíbené slyšení u krále.

17
00:01:34,325 --> 00:01:35,865
Znovu?

18
00:01:37,640 --> 00:01:39,178
Znovu.

19
00:01:39,271 --> 00:01:42,236
Ano. Je nepolapitelný, že?

20
00:01:42,713 --> 00:01:45,913
Považoval jste se snad
za jeho oblíbence?

21
00:02:04,807 --> 00:02:10,065
<i>Nějaká kočka vrhla
svá koťata zde, v mém pokoji.</i>

22
00:02:12,389 --> 00:02:14,179
Podívej se na něj!

23
00:02:14,269 --> 00:02:16,422
........