1
00:00:07,926 --> 00:00:10,369
Věříte, že tu dívku zabil.

2
00:00:11,033 --> 00:00:12,159
Ano.

3
00:00:13,183 --> 00:00:14,546
Jakto?

4
00:00:15,127 --> 00:00:16,557
Protože je pryč.

5
00:00:17,059 --> 00:00:19,634
Nezvěstný, jak jste řekla našim kolegům.

6
00:00:20,045 --> 00:00:21,323
Ano.

7
00:00:22,149 --> 00:00:23,843
Jen jsem mu řekla, že je konec,

8
00:00:23,867 --> 00:00:29,247
že požádám návladní, aby udělala
mužům v Lilyině životě test DNA.

9
00:00:29,471 --> 00:00:33,656
Ale konkrétně jeho jméno
jste návladní nezmínila.

10
00:00:33,694 --> 00:00:37,120
Moje společnice mi
právě řekla, že měl poměr.

11
00:00:37,495 --> 00:00:42,883
A já chtěla věřit tomu, že to pravda
není, že test prokáže, že není otcem.

12
00:00:42,936 --> 00:00:45,794
Takže jste se o tom poměru
dozvěděla teprve včera?

13
00:00:47,854 --> 00:00:51,425
- To je pravda.
- Jak dlouho to trvalo?

14
00:00:51,773 --> 00:00:52,860
Pouze léto.

15
00:00:53,285 --> 00:00:56,784
Samozřejmě,
bála jsem se, že se něco děje.

16
00:00:57,529 --> 00:01:01,158
Vždyť byl jejím učitelem. Byla nádherná.

17
00:01:01,555 --> 00:01:03,688
Ale nic jsem nevěděla jistě.

18
00:01:05,122 --> 00:01:07,092
A pak, když jsem mu řekla,
co jsem udělala…

19
00:01:08,416 --> 00:01:11,392
Že povím pravdu tak nebo tak…

20
00:01:12,603 --> 00:01:13,737
Naštval se.

21
00:01:14,071 --> 00:01:17,725
Tak odporná jsi,
ty nechutná děvko.

22
00:01:18,956 --> 00:01:24,697
A tehdy jsem věděla, že s ní spal,
že jí pravděpodobně i ublížil.

23
00:01:29,954 --> 00:01:35,323
........