1
00:01:23,542 --> 00:01:25,711
Henry!

2
00:01:25,711 --> 00:01:27,921
Zmizni odsud!

3
00:01:27,921 --> 00:01:32,301
Běž domů,
já se o všechno postarám!

4
00:01:32,301 --> 00:01:34,261
Běž!

5
00:01:44,146 --> 00:01:46,481
O TŘI MĚSÍCE POZDĚJI

6
00:02:56,051 --> 00:03:02,558
Fortitude S01E01
Do češtiny přeložil: SHEPPONE

7
00:03:35,841 --> 00:03:36,633
Liame?

8
00:03:41,388 --> 00:03:43,891
Co se stalo?

9
00:03:48,520 --> 00:03:50,689
- Ahoj.
- Hele, našel jsi je.

10
00:03:50,689 --> 00:03:53,901
Byly zakryté sněhem.
Nikdy bych je nenašel.

11
00:03:53,942 --> 00:03:56,695
Jejich tábor v noci odletěl.

12
00:03:56,695 --> 00:03:58,864
Levné krámy turistů.

13
00:03:58,906 --> 00:04:01,950
Jo, ale tady Hawkeye je
uviděl asi půl míle za ledovcem.

14
00:04:01,950 --> 00:04:03,243
Dobrá práce.

15
00:04:03,243 --> 00:04:05,204
Nějací ranění?

16
00:04:05,204 --> 00:04:07,497
Teprve budou,
až jim pošlu účet za palivo.

17
00:04:12,836 --> 00:04:14,880
Super. Díky.

18
00:04:21,094 --> 00:04:22,554
Henry.

19
00:04:24,056 --> 00:04:25,224
Tohle je pro Henryho.

20
00:04:25,224 --> 00:04:27,809
Přímo z kanceláře guvernérky.

21
00:04:27,809 --> 00:04:29,686
Zdravotní posudek Henryho Tysona.

22
00:04:29,686 --> 00:04:31,980
Takže už to bude jen pár týdnů.

23
00:04:31,980 --> 00:04:33,106
Ano.

24
00:04:33,106 --> 00:04:35,234
........