1
00:00:01,000 --> 00:00:02,977
V minulých dielach The 100...

2
00:00:03,011 --> 00:00:05,297
Na krv bolo odpovedané krvou.

3
00:00:05,354 --> 00:00:09,548
Telo dáme ľudom z Tondcu.
Až potom môžeme mať mier.

4
00:00:09,590 --> 00:00:13,308
Keď to skončí, porozprávame sa,
ako dostaneme našich ľudí z Mount Weather.

5
00:00:13,342 --> 00:00:15,196
My chceme to isté, Clark.

6
00:00:15,226 --> 00:00:17,535
Mier so Zemšťanmi je jediný
spôsob, ako prežiť.

7
00:00:17,565 --> 00:00:20,959
- Vedie ich dieťa.
- Veď aj nás.

8
00:00:20,989 --> 00:00:23,971
Aby sme sa k Mount Weather dostali,
potrebujeme ich armádu, Bellamy.

9
00:00:24,028 --> 00:00:27,028
My potrebujeme mapu objektu.
Niekoho, kto bude našimi očami a ušami.

10
00:00:27,058 --> 00:00:30,347
Niečo som našiel.
Toto vedie k anténe na povrchu.

11
00:00:30,526 --> 00:00:34,052
Ak sa dostaneme k rádiu,
môžeme poslať Arche správu.

12
00:00:34,141 --> 00:00:35,531
A povedať im, že sme tu.

13
00:00:35,565 --> 00:00:38,800
Počúvajte.
<i>...47 z nás je uväznených v Mount Weather.</i>

14
00:00:39,828 --> 00:00:43,211
Mal si pravdu. Bez niekoho vo vnútri,
kto by ich zmenšil ich obranu,

15
00:00:43,245 --> 00:00:46,217
a niekoho, kto by vypol kyslú hmlu,
je armáda zbytočná.

16
00:00:46,251 --> 00:00:50,034
- Mal by si tam ísť.
- Môžem ťa dostať cez tunely.

17
00:01:24,297 --> 00:01:25,577
Dobre.

18
00:01:26,548 --> 00:01:30,708
Dostaneme sa do vonkajších dverí bez toho,
aby nás skutočný Reaperi nevideli.

19
00:01:31,028 --> 00:01:32,582
A čo potom?

20
00:01:32,617 --> 00:01:36,480
Všetkých zabijem.
A ty prekĺzneš dnu.

21
00:01:36,537 --> 00:01:38,034
Vápenec.

22
00:01:47,782 --> 00:01:51,394
........