1
00:00:06,089 --> 00:00:09,885
Za povolenie k nafoteniu diel Vincenta Van Gogha
sa chceme poďakovať nasledujúcim múzeám:

2
00:01:08,277 --> 00:01:12,072
SMÄD PO ŽIVOTE

3
00:02:17,054 --> 00:02:20,015
Ste odteraz kvalifikovaní pre
prácu v evanjelickej cirkvi...

4
00:02:20,057 --> 00:02:24,144
v mene Belgického Committee
pre rozširovanie Evanjelia.

5
00:02:24,520 --> 00:02:28,023
Nech vás ochraňuje Pán a sprevádza vás
na všetkých vašich cestách.

6
00:02:53,340 --> 00:02:56,718
Gratulujem, Dr. Bosman.
Ozaj odvážna skupinka mladíkov.

7
00:02:56,760 --> 00:02:59,054
A teraz k tomu ďalšiemu mladíkovi,
Dr. Bosman.

8
00:02:59,137 --> 00:03:01,306
Je to fakt taký
beznádejný prípad?

9
00:03:01,390 --> 00:03:05,018
Páni, už som vychoval veľa mladíkov
pre prácu duchovného...

10
00:03:05,060 --> 00:03:08,105
avšak ešte nikdy som nemal
taký beznádejný prípad.

11
00:03:08,188 --> 00:03:10,899
Je absolútne neschopný
rozprávať z kazateľnice.

12
00:03:11,066 --> 00:03:14,611
Pripravuje dlhé a nezrozumiteľné kázne,
ktoré si nedokáže zapamätať...

13
00:03:14,695 --> 00:03:18,198
a musí ich čítať ako malé dieťa
čo ledva artikuluje.

14
00:03:18,532 --> 00:03:21,618
Nuž, páni, môžeme takéto niečo
poslať medzi ľudí...

15
00:03:21,702 --> 00:03:23,704
na naše farnosti?

16
00:03:23,745 --> 00:03:26,456
Dr. Peeters, myslím si,
že tento prípad je vyriešený.

17
00:03:27,583 --> 00:03:30,252
Dr. Bosman, povedzte mu,
nech vstúpi.

18
00:03:43,599 --> 00:03:47,561
Pán Van Gogh, máme tuná správu
Dr. Bosmana o vašom vývoji.

19
00:03:47,853 --> 00:03:50,272
- S ohľadom na túto správu...
- Rozumiete...

20
00:03:50,314 --> 00:03:52,983
ak si váš učiteľ myslí,
že nie ste schopný...

21
00:03:53,066 --> 00:03:55,485
........