1
00:00:01,200 --> 00:00:03,611
<i>Osud si tě zvolil, Leonardo.</i>

2
00:00:04,186 --> 00:00:08,603
Budu tě pronásledovat na konec světa,
abych získal zpět to, co mi patří.

3
00:00:08,728 --> 00:00:09,977
Rozhodni se.

4
00:00:10,102 --> 00:00:13,196
Buď Kniha listů, nebo ten, kdo tě
odsud láká pryč. Nemůžeš mít oboje.

5
00:00:13,321 --> 00:00:16,815
Kniha listů obsahuje
tajemství božského původu.

6
00:00:16,992 --> 00:00:20,922
<i>Ten, kdo získá Knihu listů,
bude vládnout světu.</i>

7
00:00:21,047 --> 00:00:25,584
Tady je mé tajemství
k rozluštění mapy.

8
00:00:25,714 --> 00:00:28,250
Myslím, že máme u dvora špeha.

9
00:00:28,375 --> 00:00:32,389
Lucrezia Donati drží da Vinciho
pevně mezi svými stehny.

10
00:00:32,514 --> 00:00:35,159
Jste otec Lucrezie Donati.

11
00:00:35,284 --> 00:00:37,996
<i>Pazziové se chystají ovládnout
Florencii. Chtějí zabít Lorenza.</i>

12
00:00:38,122 --> 00:00:41,873
Podělila ses s Riariem o mnohá tajemství
a ohrozila jsi tak celé město!

13
00:00:41,998 --> 00:00:44,878
- Za tím vším jsi stála ty!
- Jsou slabí, Vaše Svatosti.

14
00:00:45,003 --> 00:00:49,378
- Máte možnost zaútočit.
- Pazziové se proti nám spikli.

15
00:00:49,503 --> 00:00:53,313
- Spolčili se s Římem!
- Smrt Medicejům!

16
00:00:53,836 --> 00:00:57,177
<i>Vaše pravá oddanost
náleží Medicejským, kapitáne.</i>

17
00:00:57,302 --> 00:00:59,289
Navrhuji vám,
abyste tuhle přenechal mě.

18
00:00:59,414 --> 00:01:03,039
Nosím tvé dítě,
tvého syna, Giuliano.

19
00:01:03,164 --> 00:01:06,871
- Pomoz své rodině!
- Řím je má rodina.

20
00:01:09,641 --> 00:01:11,213
<i>Da Vinci!</i>

21
00:01:12,074 --> 00:01:15,339
Jsem zvědav, kterého z těch 2 mužů,
co jsi šukala, pohřbí po tvém boku!

........