1
00:00:02,651 --> 00:00:06,352
<i>- Leonardo.</i>
- Promlouvá to hlasem mé matky.

2
00:00:06,632 --> 00:00:11,183
- Leonardo, prosím. Neber mému lidu
tu knihu. - Žádná kniha tam nebyla.

3
00:00:12,630 --> 00:00:17,681
<i>Vévoda Federico obklíčil Florencii.
</i> Možná nastal čas udeřit.

4
00:00:17,741 --> 00:00:19,478
<i>Lorenzo de Medici.</i>

5
00:00:19,534 --> 00:00:23,134
Jaká to neocenitelná příležitost
projednat podmínky tvé kapitulace.

6
00:00:23,784 --> 00:00:27,588
- Byla tvou matkou.
- To je to, k čemu mě dovedla víra.

7
00:00:28,365 --> 00:00:30,626
Co by tak spolu mohli
řešit sultánův syn

8
00:00:30,656 --> 00:00:33,931
a nejváženější milenka
Lorenza de Medici, <i>Signoro</i> Donati?

9
00:00:34,020 --> 00:00:38,587
Přijel jsi sem a očekával mír?
Zbavte můj dům té špíny.

10
00:00:38,694 --> 00:00:41,662
Brzy se dozvíme pravdu,
aniž bychom na vás vztáhli ruku.

11
00:00:41,769 --> 00:00:43,657
Jak mohlo být
takové zařízení sestrojeno,

12
00:00:43,691 --> 00:00:46,431
- aniž by se čerpalo ze znalostí
Knihy listů. <i>- Leo, to je Amerigo!</i>

13
00:00:46,463 --> 00:00:48,701
Ta výprava ani zdaleka neskončila.

14
00:01:41,273 --> 00:01:45,773
<font color="#9c9892">DA VINCI'S DEMONS</font>
2x09 - The Enemies of Man

15
00:01:46,015 --> 00:01:50,515
Překlad: <font color="#9c9892">Umpalumpa3, phoebess</font>
Korekce: <font color="#9c9892">phoebess</font>

16
00:01:50,749 --> 00:01:55,249
www.edna.cz/<font color="#9c9892">da-vincis-demons</font>
www.titulky.com

17
00:02:03,713 --> 00:02:07,162
Pokud si dobře vzpomínám,
to ústrojí utrpělo jen minimální škody.

18
00:02:07,277 --> 00:02:09,694
Tvůj talent dělat věci ještě horší

19
00:02:10,085 --> 00:02:15,962
- je skutečně obdivuhodný.
- Nic jsem nezhoršil.

20
00:02:16,671 --> 00:02:19,350
Abych to mohl opravit, musel jsem
to rozebrat a prohlédnout si vnitřek.

21
00:02:19,483 --> 00:02:22,499
Bez přístupu k pořádnému nářadí...
........