1
00:02:18,958 --> 00:02:23,707
Toto muzeum bývala
britská pevnost Lei Yue Mun.

2
00:02:24,875 --> 00:02:29,665
V říjnu 1938 se Britové

3
00:02:29,666 --> 00:02:32,540
začali cítit v ohrožení.

4
00:02:32,541 --> 00:02:36,574
Guangzhou obsadili Japonci
a Britové si uvědomili,

5
00:02:36,541 --> 00:02:40,499
že Hong Kong by
mohl být další na řadě.

6
00:02:41,083 --> 00:02:42,374
Guvernér Hong Kongu...

7
00:02:42,375 --> 00:02:44,374
Sir Geoffry Northcote!

8
00:02:44,458 --> 00:02:48,999
Ano, proto sir Northcote
učinil nouzová opatření

9
00:02:49,000 --> 00:02:51,040
a v říjnu 1938

10
00:02:51,041 --> 00:02:53,749
vyhlásil neutralitu Hong Kongu.

11
00:02:53,750 --> 00:02:56,624
Ve stejné době
umístil 2 britské oddíly...

12
00:02:56,625 --> 00:02:57,790
Kanadské.

13
00:02:58,666 --> 00:03:00,915
Kanada byla
součástí Commonwealthu,

14
00:03:00,916 --> 00:03:03,040
takže technicky byly
součástí britské armády.

15
00:03:03,041 --> 00:03:03,832
Jistě.

16
00:03:03,833 --> 00:03:06,124
Byli to Winnipežští granátníci

17
00:03:06,125 --> 00:03:09,332
a Kanadské královské pušky.

18
00:03:09,333 --> 00:03:10,540
Nádech.

19
00:03:11,458 --> 00:03:12,707
Zadržte dech.

20
00:03:13,375 --> 00:03:14,499
Výdech.

21
00:03:16,291 --> 00:03:17,624
Nádech.

22
00:03:17,958 --> 00:03:19,249
Zadržte dech.

23
00:03:19,583 --> 00:03:20,874
Výdech.

24
........