1
00:00:01,507 --> 00:00:04,610
Položka 43A,
stříbrná šperkovnice.

2
00:00:04,611 --> 00:00:06,088
Dar Filipa II.

3
00:00:06,089 --> 00:00:08,090
královně Alžbětě I.

4
00:00:08,091 --> 00:00:10,326
Zařadíme to jako
klenoty nebo suvenýry?

5
00:00:10,327 --> 00:00:12,595
Suvenýry.
To by v této aukci mohlo zabrat.

6
00:00:13,663 --> 00:00:15,698
Deník Johna Dee.

7
00:00:15,699 --> 00:00:17,566
- Johna Dee?
- Ano, nejbližšího rádce

8
00:00:17,567 --> 00:00:19,101
královny Alžběty.

9
00:00:19,102 --> 00:00:21,337
A pokud věříš legendám,
nejvyššímu

10
00:00:21,338 --> 00:00:23,405
- dvornímu čaroději.
- Jasně.

11
00:00:23,406 --> 00:00:25,474
Tohle hledali učenci
celá staletí.

12
00:00:25,475 --> 00:00:28,811
Teprve nedávno
objeveno v Londýně.

13
00:00:31,948 --> 00:00:34,683
Raději to zabezpečíme, co?

14
00:00:34,684 --> 00:00:36,251
Ano.

15
00:00:59,376 --> 00:01:01,877
Kdo jste?

16
00:01:04,514 --> 00:01:06,381
Tady být nesmíte.

17
00:01:08,251 --> 00:01:09,818
Slyšíte, tady nemůžete být!

18
00:01:09,819 --> 00:01:12,721
Hej!
neslyšíte?

19
00:01:12,722 --> 00:01:14,390
Říkala, že tady být...

20
00:01:14,391 --> 00:01:15,724
Pomalu se otočte...

21
00:01:15,725 --> 00:01:17,226
Otočit a ruce nahoru!

22
00:01:17,227 --> 00:01:20,396
Hned!
Mluvím s vámi!

23
00:01:20,397 --> 00:01:22,631
........