1
00:00:37,078 --> 00:00:47,078
Anglické titulky:
aloysius70 for KG

2
00:00:47,079 --> 00:00:57,079
Preklad do slovenčiny:
M. M.

3
00:01:23,380 --> 00:01:26,780
FANTÓM ŽELEZNICE

4
00:01:28,079 --> 00:01:30,959
- Je čas ísť spať.
- Nie... ešte nie.

5
00:01:30,960 --> 00:01:33,558
Ale ja musím zavčasu vstávať.

6
00:01:33,559 --> 00:01:37,199
Pôjdeme, ale k nej domov.
Uvidíte, Romy je príjemné dievča.

7
00:01:37,200 --> 00:01:39,679
Čaká nás s večerou.

8
00:01:39,680 --> 00:01:41,278
Čaká vás, nie mňa.

9
00:01:41,279 --> 00:01:43,278
- To je to isté.
- Vôbec nie.

10
00:01:43,279 --> 00:01:46,158
Ste kráľ.
Ja novinár.

11
00:01:46,159 --> 00:01:48,638
V noci sú všetci kocúri siví.

12
00:01:48,639 --> 00:01:53,679
Tráviť noc sám prináša smolu.

13
00:01:53,680 --> 00:01:55,500
Čo je to za hluk?

14
00:01:55,501 --> 00:01:57,679
Zabávajú sa.
Nechcú ešte spať.

15
00:01:57,680 --> 00:01:59,558
Oh!

16
00:01:59,559 --> 00:02:02,638
To ste vy, pani Kirshová.
Vystrašili ste ma.

17
00:02:02,639 --> 00:02:05,438
Ste "klbko nervov", slečna Romy.

18
00:02:05,439 --> 00:02:08,158
- Priniesla som šampanské.
- Ďakujem.

19
00:02:08,159 --> 00:02:11,759
Táto tkanina je nádherná.

20
00:02:11,760 --> 00:02:15,279
Vo vchode som nechala
žlté a purpurové kvety.

21
00:02:15,280 --> 00:02:16,279
Naozaj?

22
00:02:16,280 --> 00:02:19,759
To sú kráľovské farby.

23
00:02:19,760 --> 00:02:21,678
........