1
00:00:01,304 --> 00:00:02,729
<i>V minulých dieloch ste videli...</i>
Ako dlho sa zdržíš, oci?

2
00:00:02,733 --> 00:00:04,485
- To záleží.
- Záleží od čoho?

3
00:00:04,498 --> 00:00:05,798
Mám štvrté štádium rakoviny.

4
00:00:05,832 --> 00:00:07,983
Ostávajú mi tak štyri mesiace.

5
00:00:08,017 --> 00:00:10,722
Pozrite, Leslie Shay nebola len
obyčajnou obetou požiaru.

6
00:00:10,757 --> 00:00:12,859
Bola mojou kolegyňou a
najlepšou kamarátkou.

7
00:00:12,893 --> 00:00:13,946
Nič negarantujem, dobre?

8
00:00:13,980 --> 00:00:15,615
Ale pozriem sa na ten prípad.

9
00:00:19,111 --> 00:00:20,948
Dawson.

10
00:00:20,993 --> 00:00:23,131
Ó, môj bože.
Bolo to podpaľačstvo.

11
00:00:23,165 --> 00:00:24,531
Takže to znamená,
že Shay bola zavraždená,

12
00:00:24,565 --> 00:00:26,707
a ten čo to urobil,
stále behá na slobode.

13
00:00:28,676 --> 00:00:32,126
Takže, kde na mieste
činu ste toto našli?

14
00:00:32,160 --> 00:00:33,362
Ležalo to spálené na zemi

15
00:00:33,396 --> 00:00:35,567
medzi vypáleným vzorom a
plynovou bombou.

16
00:00:35,609 --> 00:00:36,738
Pod nejakými úlomkami.

17
00:00:36,780 --> 00:00:37,977
Urobili ste nejaké fotky?

18
00:00:40,360 --> 00:00:41,921
Takže ste to zobrali
z miesta činu,

19
00:00:41,990 --> 00:00:44,395
bez toho, aby ste zdokumentovali,
miesto kde to ležalo?

20
00:00:44,456 --> 00:00:46,092
Vravela ste, že vyšetrovanie
nemôže začať

21
00:00:46,126 --> 00:00:47,463
bez ďalších dôkazov.

22
00:00:47,797 --> 00:00:49,997
Len som pre vás
získal ďalšie dôkazy.
........