1
00:00:36,620 --> 00:00:51,593
Přeložil Chicony

2
00:01:46,565 --> 00:01:50,485
<i> Otevři ústa. Více. </i>

3
00:01:50,485 --> 00:01:53,238
<i> Natoč hlavu na stranu,
podívám se za ucho.</i>

4
00:01:53,238 --> 00:01:55,782
<i> A teď to druhé.</i>

5
00:01:55,782 --> 00:01:57,659
<i> Něco v kapsách?</i>

6
00:01:57,659 --> 00:02:01,413
<i> Vyprázdnit a odevzdat.</i>

7
00:02:01,413 --> 00:02:05,125
Tak. Všechny předměty,
dej to do této tašky.

8
00:02:07,085 --> 00:02:09,046
Dobře, podívej se na mě.

9
00:02:09,046 --> 00:02:11,423
Ruce vzhůru, zkontroluju podpaží.

10
00:02:11,423 --> 00:02:14,134
Otoč ruce na druhou stranu,
zahýbej prsty.

11
00:02:15,594 --> 00:02:18,430
Nohu dolů, zvedni druhou.

12
00:02:18,430 --> 00:02:20,349
Zahýbej prsty.

13
00:02:20,349 --> 00:02:22,684
Teď hluboký dřep,
a zakašlat.

14
00:02:24,311 --> 00:02:26,813
Byl jsi někdy předtím
ve vězení?

15
00:02:29,691 --> 00:02:31,652
Máš nepřátele

16
00:02:31,652 --> 00:02:34,279
nebo kohokoliv kdo by mohl mít
problém s tím, že jsi tu?

17
00:02:34,279 --> 00:02:36,198
Dobře. Drž se dál od potíží.

18
00:02:36,198 --> 00:02:38,492
Šest měsíců, pokud bude vše
v pořádku, budeš pryč za tři.

19
00:02:38,492 --> 00:02:40,452
Chceš někoho
na tvém telefonu?

20
00:02:40,452 --> 00:02:43,705
- Ne.
- Rodina?

21
00:02:46,083 --> 00:02:48,669
Ne.

22
00:02:48,669 --> 00:02:51,296
Tak tedy čas na nový začátek.

23
00:02:51,296 --> 00:02:53,090
<i> Otoč se na stranu.</i>
........